Welkom

 

op de website voor leiding en vrijwillig(st)ers van kinderneven- en kinderwoorddiensten. Een website waar van alles is te halen, op te zoeken, te vragen: van theologische toelichting tot een concordantie van liedjes en verhalen. Wij zorgen voor een bruikbare site die regelmatig bezocht wordt, meer dan
bezoek(st)er per jaar, op zoek naar...!

De informatie en faciliteiten is niet alleen voor de abonnees op Bonnefooi, maar voor iedereen. Al mis je als niet-abonnee natuurlijk wel het grote aanbod aan sleutelverhalen, bijbelse navertellingen, verwerkingen, gebeden, liedjes en praktische tips in elk nummer van Bonnefooi.

 

Bonnefooi digitaal
Vanaf zomer 2017 heeft ook Bonnefooi gekozen voor een 'groene', duurzame productie en verschijnt dus nog uitsluitend digitaal als PDF. Deze wrdt naar iedere abonnee toe gemaild voor gebruik uitsluitend in de eigen wijkgemeente of parochie, maar mag daarbinnen wel vrij verspreid worden onder alle medewerk(st)ers van kindernevendienst dan wel kinderwoorddienst inclusief de predikant/pastor/voorganger. Ook de werkbladen worden op een gebruiksvriendelijke wijze digitaal verzonden naar het opgegeven adres hiervoor. Hierbij kunnen ook aanvullende suggesties en verwerkingen zijn bijgesloten.

 

Waarom Bonnefooi?  pdf

 

 

Veel protestantse kerken en katholieke parochies gebruiken al jaren Bonnefooi. Zelfs met een kleine groep kinderen kan je iets met het aangereikte materiaal. Ze volgen het oecumenisch leesrooster, hebben vaak een alternatieve lezing voor een periode waarbij dan soms een ot bijbelboek aan bod komt , en de RK lezing. Materiaal voor 3-5, 6-12 met navertelling sleutelverhaal , verwijzing naar liederen, leesboekjes…
Een digitaal abonnement kost 47.50 per jaar (periode september tot september)
Los nummer 25,00
Materiaal voor 40dagen/Paas- en adventprojecten kosten meestal zo'n 20 euro.

succes en goede kindvriendelijke diensten ook voor alle kinderen!

Een collegiale gebruikster!

 

 Bonnefooi jaargang 23 nr. 2 powerpoint

Het geheim van Pasen,
Het geheim van het leven

Het veertigdagenproject gaat dit jaar over het geheim. Het geheim van het leven en sterven van Jezus. We leven vanuit dat geheim, want we zullen het nooit helemaal kunnen ontraadselen. In de verhalen horen wij vanuit de bijbel verrassende ervaringen van mensen met God. Hoe kunnen we die verhalen zo over brengen dat kleine en grote mensen voelen dat die verhalen met hun eigen leven te maken hebben?
Dat mensen, klein of groot, gaan vragen: ‘Wat is jouw geheim van waaruit je leeft?’

 

Boek 25,00 bestellen
Digitaal 25,00 bestellen

 

Project posters + CD 17,50 bestellen

 

 

 

 

 

  

Uitkijken naar het Licht powerpoint

Het adventsproject: 'Uitkijken naar het Licht.' Het is een eenvoudig project dat je klein kunt houden, maar ook naar hartelust kunt uitbreiden. In de kerk komt er elke week een verslaggever van Hart in Nederland langs. Hij of zij belt aan en heeft een kort gesprekje met de bewoners over het thema van de week, daarna gaan de kinderen naar de kindernevendienst. Ze horen daar de verhalen op weg naar Kerst. De kinderen maken in de kinderdienst elke week iets voor in de kerk en iets om mee naar huis te nemen, passend bij het thema. Zo wordt het in de kerk en thuis elke week een beetje lichter en vrolijker. De werkjes worden in de kerk aan een grote kerstkrans of boog gehangen bij een deur die elke week wat verder open kan tot met kerst de deur wagenwijd open is en we Maria, Jozef en het Kind vinden in een straal van licht.
Bij het project wordt voor thuis een adventkalender gemaakt, deze kalender is digitaal en kan dus gemakkelijk aan alle gezinnen gestuurd worden. De kerstkrans aan de deur of voor de ramen kan een mooi herkenningspunt worden van gezinnen die mee doen aan het project. In de kalender verhalen, werkjes, puzzels, gebeden en recepten op weg naar het Licht. Het project kan zo uitgroeien tot een gemeenteproject.

Adventskalender pdf

Bonnefooi digitaal 25,00 bestellen
Bonenfooi op papier 25,00 bestellen
Bonnefooi project 2 posters 10 knipbladen + cd 17,50 bestellen

 

3 december 2017
1e zondag van Advent
Thema: Sta je klaar?
Jesaja 63, 19b - 64, 8 en Marcus 13, 24-37
RK: Jesaja 63,16b-17.19b; 64,2b-7 en Marcus 13, 33-37
Marcus 13 gaat over de vraag of je klaar staat en bent als de heer van het huis weer thuis komt, naast een leestekst is dit verwerkt in mooie sleutelverhalen.
De verslaggever heeft groen meegebracht om een kerstkrans te maken om hiermee en met de eerste versiering ons klaar te maken voor Kerstmis.

 

10 december 2017
2e zondag van Advent
Thema: Wie ben je?
Jesaja 40, 1 - 11 en Johannes 1, 19-28
RK: Jesaja 30, 19-30 en Marcus 1, 1-8
Johannes krijgt de vraag wie hij is en antwoordt daarop met: Ik ben niet de Messias. Zo leidt hij de aandacht af van zichzelf, naar Jezus die na hem komt. Met de kinderen gaat het over identiteit: wie ben je en wie ben je niet?
De verslaggever belt aan bij een huis zonder naambordje maar met een kerstkrans, de bewoners zijn er net komen wonen, maar ze maken een naambordje zodat iedereen kan zien wie er is zijn komen wonen. De kinderen maken een naambordje met hun eigen naam. Naast ideeën om de kerstkrans kleur te geven zijn er bij elke zondag ook andere verwerking suggesties.

 

17 december 2017
3e zondag van Advent
Thema: Welkom
Jesaja 65, 17-25 en Johannes 3, 22-30
RK: Jesaja 61, 1-2a. 10-11 en Johannes 1, 6-8. 19-28
De leerlingen van Johannes komen Johannes vertellen dat Jezus aan het dopen is. Ze verwachten dat Johannes verontwaardigd zal zijn over deze concurrentie, maar Johannes zegt: ik ben de Messias niet. Johannes is slechts de wegbereider. Met de kinderen gaat het over kiezen, moet en kun je altijd kiezen. In de kerkstraat in Ergenshuizen worden de buurtbewoners steeds enthousiaster en iedereen is welkom om de versiering te bekijken. Ook in de kerk is iedereen welkom dat laten de kinderen zien.

 

24 december 2017
4e zondag van Advent
Thema: Ik doe mee!
2 Samuël 7, 4-16 en Lucas 1, 26-38
RK: 2 Samuël 7, 1-5. 8b-12. 14a-16 en Lucas 1, 26-38
De engel Gabriël bezoekt Maria en vertelt haar dat ze een kind zal krijgen, een zoon.
Ook hoort ze dat Elisabeth een kindje verwacht. Bij God is er een nieuw begin mogelijk.
De verslaggever heeft een lichtsnoer meegebracht, het is bijna kerstmis.
De kinderen maken engeltjes voor de adventskrans en bedenken welke woorden passen bij een engel.

 

25 december 2017
Kerstmorgen
Thema: Zet de deur open!
Jesaja 52, 7-10 en Johannes 1, 1-14
RK: Jesaja 52, 7-10 en Johannes 1, 1 (- 5, 9-14) 18
Het is kerst! De afgelopen weken is de kerk steeds vrolijker en lichter geworden. Zo laten we zien dat we Jezus welkom willen heten. We willen plaats maken voor de dingen die bij hem horen: licht, vrede, goed zijn voor mensen. De deur mag wagenwijd open! Er is een kerstviering waar ook de kinderen een plek in hebben en er is een kort programma in de kinderdienst voor alle leeftijden.

Prijs project 17,50
los nummer Bonnefooi 25,00

 

Bonnefooi jaargang 22 nr. 3

Vanaf zomer 2017 heeft ook Bonnefooi gekozen voor een 'groene', duurzame productie en verschijnt dus nog uitsluitend digitaal als PDF. Deze wordt naar iedere abonnee toe gemaild voor gebruik uitsluitend in de eigen wijkgemeente of parochie, maar mag daarbinnen wel vrij verspreid worden onder alle medewerk(st)ers van kindernevendienst dan wel kinderwoorddienst inclusief de predikant/pastor/voorganger. Ook de werkbladen worden op een gebruiksvriendelijke wijze digitaal verzonden naar het opgegeven adres hiervoor. Hierbij kunnen ook aanvullende suggesties en verwerkingen zijn bijgesloten. Het bijbelverhaal en het kind zijn de twee kernen waar alles om draait. De bijbel is geen boek voor jonge kinderen en daar houden wij rekening mee. Het zijn ervaringsverhalen van een volk van duizenden jaren geleden en van mensen uit een ver land met hun God. Maar wonderlijk genoeg zijn deze ervaringen nog steeds actueel. Ook in onze tijd ervaren we deze God als onze God door de verhalen heen.

De jongste kinderen (3/5) mogen ervaren dat ze er mogen zijn. Ze mogen zich veilig voelen en het leuk met elkaar hebben in de kinderdienst. Bij die kinderen gaat het in eerste instantie nog niet om kennis van de bijbelverhalen.

de 6/9 jarigen horen al meer bijbelverhalen, maar ook hier zijn daarnaast vaak sleutelverhalen die de bijbelverhalen 'naar de eigen belevingswereld' vertalen. Sleutelverhalen sluiten ook aan hij het thema van de zondag.

De oudste kinderen (10/12) gaan weer op een andere, verdiepende, manier met de bijbelverhalen aan de slag. Zij zullen actiever bij de bijbelverhalen betrokken worden door ze bijvoorbeeld zelf uit de bijbel te laten lezen en er met elkaar over na te denken.

 

 

   

 

 Vragen, opmerkingen, opgeven voor de emailnieuwsbrief met actuele informatie en aanbiedingen: info@kinderdienst.nl