Welkom

 

op de website voor leiding en vrijwillig(st)ers van kinderneven- en kinderwoorddiensten. Een website waar van alles is te halen, op te zoeken, te vragen: van theologische toelichting tot een concordantie van liedjes en verhalen. Wij zorgen voor een bruikbare site die regelmatig bezocht wordt, meer dan
bezoek(st)er per jaar, op zoek naar...!

De informatie en faciliteiten is niet alleen voor de abonnees op Bonnefooi, maar voor iedereen. Al mis je als niet-abonnee natuurlijk wel het grote aanbod aan sleutelverhalen, bijbelse navertellingen, verwerkingen, gebeden, liedjes en praktische tips in elk nummer van Bonnefooi.

 

Bonnefooi digitaal
Vanaf zomer 2017 heeft ook Bonnefooi gekozen voor een 'groene', duurzame productie en verschijnt dus nog uitsluitend digitaal als PDF. Deze wrdt naar iedere abonnee toe gemaild voor gebruik uitsluitend in de eigen wijkgemeente of parochie, maar mag daarbinnen wel vrij verspreid worden onder alle medewerk(st)ers van kindernevendienst dan wel kinderwoorddienst inclusief de predikant/pastor/voorganger. Ook de werkbladen worden op een gebruiksvriendelijke wijze digitaal verzonden naar het opgegeven adres hiervoor. Hierbij kunnen ook aanvullende suggesties en verwerkingen zijn bijgesloten.

 

Waarom Bonnefooi?  pdf

 

 

Veel protestantse kerken en katholieke parochies gebruiken al jaren Bonnefooi. Zelfs met een kleine groep kinderen kan je iets met het aangereikte materiaal. Ze volgen het oecumenisch leesrooster, hebben vaak een alternatieve lezing voor een periode waarbij dan soms een ot bijbelboek aan bod komt , en de RK lezing. Materiaal voor 3-5, 6-12 met navertelling sleutelverhaal , verwijzing naar liederen, leesboekjes…
Een digitaal abonnement kost 47.50 per jaar (periode september tot september)
Los nummer 25,00
Materiaal voor 40dagen/Paas- en adventprojecten kosten meestal zo'n 20 euro.

succes en goede kindvriendelijke diensten ook voor alle kinderen!

Een collegiale gebruikster!

 

Bonnefooi jaargang 24 nr. 1

Bonnefooi Advent 2018

Hoop doet leven powerpoint
Ons project heet 'De tafel van hoop"en is gebaseerd op de Tafels van hoop van 'Kerk in Actie'. Tegenover alle sombere dingen om ons heen zijn er telkens tekens van hoop als je ze wilt zien. Elke zondag komt een andere profeet daarvan vertellen om ons de ogen te openen. Wanneer de nacht op z'n donkerst is, is de morgen nabij.
Voorbeeld van een zondag in de Advent tijd pdf

Bonnefooi digitaal 25,00 bestellen
Bonnefooi in boekvorm 25,00 bestellen
Project cd 10,00 bestellen
Projectposter 7,50 bestellen
(exclusief portokosten)

*Bonnefooi op papier, cd, projectposter verschijnen begin oktober  

Bonnefooi jaargang 23 nr. 3

Bonnefooi herfst 2018

Dit herfstnummer van Bonnefooi werkt toe naar het einde van het kerkelijk jaar. De herfst stemt melancholisch. Maar kijk naar de prachtige kleuren en de knoppen aan de bomen die vol belofte van nieuw leven zijn; er is gelukkig altijd een nieuw begin. In deze tijd gedenken we ook de mensen die ons ontvallen zijn. Meestal de laatste zondag van het kerkelijk jaar, maar er zijn ook kerken die dat doen op de eerste zondag van november rond Allerzielen. Zoek je materiaal kijk dan bij beide zondagen.

Het kind centraal
Het bijbelverhaal en het kind zijn de twee kernen waar alles om draait. De bijbel is geen boek voor jonge kinderen en daar houden wij rekening mee. Het zijn ervaringsverhalen van een volk van duizenden jaren geleden en van mensen uit een ver land met hun God. Maar wonderlijk genoeg zijn deze ervaringen nog steeds actueel. Ook in onze tijd ervaren we deze God als onze God door de verhalen heen.

 

Bonnefooi zomer 2018

Dit nummer van Bonnefooi beslaat voor het grootste gedeelte de zomervakantie waarin velen vrij zijn. In de zomer bieden we altijd wat minder materiaal aan omdat dan veel kinderdiensten stoppen, maar er zijn ook plaatsen waar juist veel gebruik gemaakt wordt van het materiaal. Vooral op plekken waar veel toeristen komen.
De lezingen uit Marcus die centraal staan in het Gemeenschappelijk leesrooster gaan voor een groot deel over vrijheid en nieuwe levenskansen.
Zieken die genezen worden, Jezus die ons voorhoudt voluit te genieten van het leven, Jezus die mensen op hun nummer zet als ze het leven dreigen te beperken. Veel verhalen om blij van te worden.

 

Boek 25,00 bestellen
Digitaal 25,00 bestellen

Bonnefooi jaargang 23 nr. 2 powerpoint

Het geheim van Pasen,
Het geheim van het leven

Het veertigdagenproject gaat dit jaar over het geheim. Het geheim van het leven en sterven van Jezus. We leven vanuit dat geheim, want we zullen het nooit helemaal kunnen ontraadselen. In de verhalen horen wij vanuit de bijbel verrassende ervaringen van mensen met God. Hoe kunnen we die verhalen zo over brengen dat kleine en grote mensen voelen dat die verhalen met hun eigen leven te maken hebben?
Dat mensen, klein of groot, gaan vragen: ‘Wat is jouw geheim van waaruit je leeft?’

 

Boek 25,00 bestellen
Digitaal 25,00 bestellen

 

 

 

   

 

 Vragen, opmerkingen, opgeven voor de emailnieuwsbrief met actuele informatie en aanbiedingen: info@kinderdienst.nl