Welkom

 

op de website voor leiding en vrijwillig(st)ers van kinderneven- en kinderwoorddiensten. Een website waar van alles is te halen, op te zoeken, te vragen: van theologische toelichting tot een concordantie van liedjes en verhalen. Wij zorgen voor een bruikbare site die regelmatig bezocht wordt, meer dan
bezoek(st)er per jaar, op zoek naar...!

De informatie en faciliteiten is niet alleen voor de abonnees op Bonnefooi, maar voor iedereen. Al mis je als niet-abonnee natuurlijk wel het grote aanbod aan sleutelverhalen, bijbelse navertellingen, verwerkingen, gebeden, liedjes en praktische tips in elk nummer van Bonnefooi.

 

Bonnefooi digitaal
Vanaf zomer 2017 heeft ook Bonnefooi gekozen voor een 'groene', duurzame productie en verschijnt dus nog uitsluitend digitaal als PDF. Deze wordt naar iedere abonnee toe gemaild voor gebruik uitsluitend in de eigen wijkgemeente of parochie, maar mag daarbinnen wel vrij verspreid worden onder alle medewerk(st)ers van kindernevendienst dan wel kinderwoorddienst inclusief de predikant/pastor/voorganger. Ook de werkbladen worden op een gebruiksvriendelijke wijze digitaal verzonden naar het opgegeven adres hiervoor. Hierbij kunnen ook aanvullende suggesties en verwerkingen zijn bijgesloten.

 

Nieuwsbrief Bonnefooi pdf 

Waarom Bonnefooi?  pdf

 

 

Veel protestantse kerken en katholieke parochies gebruiken al jaren Bonnefooi. Zelfs met een kleine groep kinderen kan je iets met het aangereikte materiaal. Ze volgen het oecumenisch leesrooster, hebben vaak een alternatieve lezing voor een periode waarbij dan soms een ot bijbelboek aan bod komt , en de RK lezing. Materiaal voor 3-5, 6-12 met navertelling sleutelverhaal , verwijzing naar liederen, leesboekjes…
Een digitaal abonnement kost 47.50 per jaar (periode september tot september)
Los nummer 25,00
Materiaal voor 40dagen/Paas- en adventprojecten kosten meestal zo'n 20 euro.

succes en goede kindvriendelijke diensten ook voor alle kinderen!

Een collegiale gebruikster!

 

 

 

Bonnefooi jaargang 22 nr. 3

Vanaf zomer 2017 heeft ook Bonnefooi gekozen voor een 'groene', duurzame productie en verschijnt dus nog uitsluitend digitaal als PDF. Deze wordt naar iedere abonnee toe gemaild voor gebruik uitsluitend in de eigen wijkgemeente of parochie, maar mag daarbinnen wel vrij verspreid worden onder alle medewerk(st)ers van kindernevendienst dan wel kinderwoorddienst inclusief de predikant/pastor/voorganger. Ook de werkbladen worden op een gebruiksvriendelijke wijze digitaal verzonden naar het opgegeven adres hiervoor. Hierbij kunnen ook aanvullende suggesties en verwerkingen zijn bijgesloten. Het bijbelverhaal en het kind zijn de twee kernen waar alles om draait. De bijbel is geen boek voor jonge kinderen en daar houden wij rekening mee. Het zijn ervaringsverhalen van een volk van duizenden jaren geleden en van mensen uit een ver land met hun God. Maar wonderlijk genoeg zijn deze ervaringen nog steeds actueel. Ook in onze tijd ervaren we deze God als onze God door de verhalen heen.

De jongste kinderen (3/5) mogen ervaren dat ze er mogen zijn. Ze mogen zich veilig voelen en het leuk met elkaar hebben in de kinderdienst. Bij die kinderen gaat het in eerste instantie nog niet om kennis van de bijbelverhalen.

de 6/9 jarigen horen al meer bijbelverhalen, maar ook hier zijn daarnaast vaak sleutelverhalen die de bijbelverhalen 'naar de eigen belevingswereld' vertalen. Sleutelverhalen sluiten ook aan hij het thema van de zondag.

De oudste kinderen (10/12) gaan weer op een andere, verdiepende, manier met de bijbelverhalen aan de slag. Zij zullen actiever bij de bijbelverhalen betrokken worden door ze bijvoorbeeld zelf uit de bijbel te laten lezen en er met elkaar over na te denken.

 

 

   

 

 Vragen, opmerkingen, opgeven voor de emailnieuwsbrief met actuele informatie en aanbiedingen: info@kinderdienst.nl