Welkom

 

 

Nieuwsbrief Bonnefooi pdf 

Waarom Bonnefooi?  pdf

op de website voor leiding en vrijwillig(st)ers van kinderneven- en kinderwoorddiensten. Een website waar van alles is te halen, op te zoeken, te vragen: van theologische toelichting tot een concordantie van liedjes en verhalen. Wij zorgen voor een bruikbare site die regelmatig bezocht wordt, meer dan
bezoek(st)er per jaar, op zoek naar...!

De informatie en faciliteiten is niet alleen voor de abonnees op Bonnefooi, maar voor iedereen. Al mis je als niet-abonnee natuurlijk wel het grote aanbod aan sleutelverhalen, bijbelse navertellingen, verwerkingen, gebeden, liedjes en praktische tips in elk nummer van Bonnefooi.

 

 

Veel protestantse kerken en katholieke parochies gebruiken al jaren Bonnefooi. Zelfs met een kleine groep kinderen kan je iets met het aangereikte materiaal. Ze volgen het oecumenisch leesrooster, hebben vaak een alternatieve lezing voor een periode waarbij dan soms een ot bijbelboek aan bod komt , en de RK lezing. Materiaal voor 3-5, 6-12 met navertelling sleutelverhaal , verwijzing naar liederen, leesboekjes…
Wat ook niet te versmaden is in deze tijden is de prijs van 40 euro voor het eerste abonnement 22,50 voor 2de
Aparte nrs aan 17,50 kunnen ook gevraagd worden voor een goede prijs , zo kun je eens 'proeven'
Materiaal voor 40dagen/Paas- en adventprojecten kosten meestal zo'n 20 euro.

succes en goede kindvriendelijke diensten ook voor alle kinderen!

Een collegiale gebruikster!

 

 

 

Bonnefooi jaargang 22 nr. 3

Vanaf zomer 2017 heeft ook Bonnefooi gekozen voor een 'groene', duurzame productie en verschijnt dus nog uitsluitend digitaal als PDF. Deze wordt naar iedere abonnee toe gemaild voor gebruik uitsluitend in de eigen wijkgemeente of parochie, maar mag daarbinnen wel vrij verspreid worden onder alle medewerk(st)ers van kindernevendienst dan wel kinderwoorddienst inclusief de predikant/pastor/voorganger. Ook de werkbladen worden op een gebruiksvriendelijke wijze digitaal verzonden naar het opgegeven adres hiervoor. Hierbij kunnen ook aanvullende suggesties en verwerkingen zijn bijgesloten.Het bijbelverhaal en het kind zijn de twee kernen waar alles om draait. De bijbel is geen boek voor jonge kinderen en daar houden wij rekening mee. Het zijn ervaringsverhalen van een volk van duizenden jaren geleden en van mensen uit een ver land met hun God. Maar wonderlijk genoeg zijn deze ervaringen nog steeds actueel. Ook in onze tijd ervaren we deze God als onze God door de verhalen heen.

De jongste kinderen (3/5) mogen ervaren dat ze er mogen zijn. Ze mogen zich veilig voelen en het leuk met elkaar hebben in de kinderdienst. Bij die kinderen gaat het in eerste instantie nog niet om kennis van de bijbelverhalen.

de 6/9 jarigen horen al meer bijbelverhalen, maar ook hier zijn daarnaast vaak sleutelverhalen die de bijbelverhalen 'naar de eigen belevingswereld' vertalen. Sleutelverhalen sluiten ook aan hij het thema van de zondag.

De oudste kinderen (10/12) gaan weer op een andere, verdiepende, manier met de bijbelverhalen aan de slag. Zij zullen actiever bij de bijbelverhalen betrokken worden door ze bijvoorbeeld zelf uit de bijbel te laten lezen en er met elkaar over na te denken.

Bonnefooi jaargang 22 nr. 2

Zie je het!?

ik zie, ik zie…

Deze keer heeft het project te maken met hoe je tegen de dingen aan kunt kijken. We sluiten aan bij de traditie van de grote schoonmaak in de tijd voor Pasen. Elke zondag wordt een deel van de kerk 'schoongemaakt' en elke keer wordt er hierbij een plaat gevonden met iets erop wat nog onduidelijk is.
Na Pasen gaan we traditiegetrouw weer de dagen (50) tot Pinksteren tellen met de kinderen in de kerk. Het is een wezenlijk onderdeel om de kinderen ervan bewust te maken dat de paastijd pas bij Pinksteren vol is.
We gaan met deze Bonnefooi door tot de eerste zondag van Trinitatis.
Prijs 17,50

bestellen
pdf
powerpoint

 

Posters met cd-rom
zes foto's (A4) voor de zondagen, deze zijn dubbelzijdig en vormen op paaszondag een geheel
- CD met powerpoint, foto's bewerkt
- projectlied
- Alle illustraties/werkbladen
prijs 20,00
bestellen 

 

Omslagen liturgie
Omslagen worden geleverd op A-4 formaat (kan verwerkt worden tot boekjes op A-5 formaat). Ze zijn eenzijdig full colour bedrukt met een afbeelding, waarbij ruimte is uitgespaard voor het zelf opdrukken van een eigen tekst (titel, thema, etc.) Het gebruikte papier, 90 grams Datacopy papier, is geschikt voor verwerking op gangbare kopieerapparatuur. Verpakt per 100 stuks prijs 9,75 bestellen

 

 

 

 

 

Genoemde prijzen zijn exclusief verzendkosten (2,50)  

 

 

 Bonnefooi jaargang 22 nr. 1 Speuren naar tekens van hoop

Advent betekent letterlijk 'naar je toe komen'.
Wat komt naar je toe? Iets nieuws? Waaraan kun je zien dat er iets nieuws gaat beginnen?
Vol verwachting zien we uit naar een wereld waarin we in vrede kunnen leven. Zijn er al aanwijzingen te vinden?

Er is een vermoeden, er zijn oude verhalen en nieuwe profeten die wegen wijzen en je opmerkzaam maken op de tekens. Maar hoe het er precies uit gaat zien, dat ontdek je pas gaandeweg. We gaan vier weken lang zoeken naar tekens, maar de tekens die we vinden zijn niet altijd duidelijk. We zoeken naar wat ons kan helpen om koers te houden. We zoeken naar wat ons kan helpen om door te gaan en vol te houden. Want soms is er twijfel of het wel goed komt. In deze Adventstijd is er elke zondag een lezing uit Jesaja en een evangelielezing uit Matteüs, zoals wordt aangegeven in het Oecumenische Leesrooster van de Raad van Kerken.

In de kerk is er elke week een speurtocht en gaan de kinderen met wat ze vinden aan de slag. Voor de hele Adventsperiode en Kerst is er één programma met liedsuggesties uit het liedboek en uit diverse andere bundels, die met kinderen gezongen kunnen worden. Er is een projectlied voor in de kerk en er is een uitgewerkte kerstviering.

Er zijn in deze periode geen alternatieve lezingen. Wel valt dit jaar 1 januari op een zondag. Voor die zondag is er ook materiaal gemaakt voor de kinderen. In dit blad zijn ook de lezingen uit het RK Lectionarium opgenomen en indien nodig uitgewerkt. In veel gevallen vallen de evangelielezingen samen me het Oecumenische Leesrooster.
pdf
powerpoint
bestellen

Posters met cd rom bestellen

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

 Vragen, opmerkingen, opgeven voor de emailnieuwsbrief met actuele informatie en aanbiedingen: info@kinderdienst.nl