De redactie biedt het materiaal op deze manier en op dit tijdstip aan, maar voor veel bijeenkomsten zal gelden dat die ook op andere momenten kunnen worden gebruikt. geef de afleveringen een plaatsje op je eigen computer en bouw zo aan een eigen databank voor jongerendienst en jeugdkerk.

aflevering 2005/4

De eerst verschenen aflevering bestond uit de volgende vijf bijeenkomsten:

4. Geen mens is hetzelfde
Genesis 2, 4b-7 en/of Jesaja 64, 7
Ontdek zelf dat geen mens hetzelfde is aan de hand van een werkvorm met klei.
Deze dienst is een uitwerking van Genesis 2 en kan gebruikt worden om respect en begrip voor 'anders zijn' te kweken. 

6 Zoek je troost in
Jesaja 40, 1-11
Een dienst bij de 'gedachtenis van de namen' op Allerzielen of aan het eind van het kerkelijk jaar. Ook goed te gebruiken op een ander moment. Werkbladen zijn bijgeleverd.…. 

10 Goede wensen
Jesaja 52
We maken kerstwensen aan de hand van teksten uit Jesaja. Er wordt een eenvoudige druktechniek gebruikt met een gummetje. Een leuke manier om op een speelse, maar toch inhoudelijke, manier naar kerst toe te werken.

14 Tien Beloftes
Exodus 20, 1-17
Deze dienst over de Tien Woorden gaat uit van de posters van de KRO (de Tien Beloftes), maar kan ook gebruikt worden als voorbereiding op de (tiener-) dienst. Voor deze dienst is een poster meegeleverd, dus je hoeft niets zelf te bestellen….

18 Jeugddienst
Exodus 20, 1-17
In deze (tiener-)dienst staan de Tien Beloftes centraal. Er wordt een complete 'Orde van Dienst' aangeboden. Uiteraard is het mogelijk deze aan je eigen dienst aan te passen.

 

Extra Illustraties zijn te zien op de website

zoals bij deze aflevering voorbeelden van stempels uit gummetjes, bij 'Goede wensen'

Maar dat kunnen in de toekomst ook geluidsfragmenten zijn of Powerpoint of links naar andere websites. Op die manier wordt het materiaal nadrukkelijk toegesneden op de gekozen thema's

Downloaden van iedere aflevering en aanvullende data kan altijd bij extra. Zodra een aflevering naar het archief gaat worden inhoud en de extra's samengevoegd tot één pagina (zoals deze).

 

Bij de eerste aflevering werd zo aangeboden:

> De Tien Beloften van de KRO, een eigentijdse verwoording van de Tien Woorden (Decaloog). Deze zijn als illustratie te gebruiken in een beamer of op de computer. De komende kwartalen zal telkens één van de beloftes uitgangspunt zijn voor een viering. Bij de Startmap zit ook een poster uit deze serie om de eigen ruimte mee te versieren' Voor samenkomst-4 en de viering: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 beloftes van KRO voor de beamer; zoals hiernaast afgebeeld.

> Werkwijzer met verschillende vertalingen van Exodus 20, deze is nodig voor bijeenkomst 4, waarin wordt gesproken overde verschillende schrijf- en vertaalwijzen van de Tien Woorden. Aardig hierbij is dat ook kinder- en jongerenbijbels zijn opgenomen en teksten uit een Joods leerboek en de Koran. Een breed aanbod om dit onderwerp multi-religieus aan te pakken.

> Wordbestand met de tekst van de Orde van Dienst voor de viering. Deze is te downloaden zodat de tekst kan worden aangepast aan eventueel andere keuzes van teksten en liederen. De door t-Klikt gemaakt Orde van Dienst is dus eigenlijk een opzet, die plaatselijk verder kan worden ingevuld.

> De PDF van deze kwartaalaflevering staat in full colour op de website om te downloaden en dat te printen wat echt nodig is.