En voor thuis...

Van Pasen naar Pinksteren kunnen de kinderen thuis mee tellen met het Telvel:

De ondersteuning van godsdienstige opvoeding stopt bij ons niet met de kinderdienst. Uit ervaring en vragen weten wij hoeveel ouders graag de lijn van zondag doortrekken de week in. Daarom geeft Hillie van der Weg in BONNEFOOI suggesties voor een 'viertafel' voor thuis.
Een uitvoerige handleiding met veel praktische tips is bij Narratio verschenen en kost 9,-., zie de winkel.

Werken met een viertafel

Een viertafel is eigenlijk een aandachtshoekje waar je ruimte geeft aan het beleven van vier-en gedenkdagen door het jaar heen. Het verbeelden van wat je aanspreekt, wat je raakt en waardoor je geïnspireerd wilt worden kan je eigen spiritualiteit nieuwe impulsen geven, maar het biedt ook nieuwe kansen om geloven met kinderen te delen.
In bijbels perspectief is vieren meer dan alleen feest; het is ook het denken aan de keerzijde daarvan en het opnieuw present stellen van wat vooraf ging. Dit noemen we gedenken. Daarom is er op de viertafel naast hoogtepunten, ook ruimte voor dieptepunten van ons bestaan. Uiteindelijk gaat het erom hoe we die uitersten met elkaar verbinden en daaruit leven.
Uiteraard kan de verbeelding van een bepaald thema op verschillende manieren gestalte krijgen, afhankelijk van de situatie: jonge of oudere kinderen, tieners of volwassenen. Maar het is ook goed mogelijk om tegelijkertijd verschillende leeftijden aan te spreken omdat symbolen en afbeeldingen vaak meerduidig zijn.
Niet alles hoeft voor iedereen direct te 'begrijpen' te zijn; er mag altijd iets aanwezig zijn van een geheim zodat er ruimte blijft om vragen te stellen en dus om te vertellen.
In de moderne geloofsopvoeding ligt het accent op communicatie tussen opvoeders en kinderen. Een viertafel geeft de mogelijkheid om die wisselwerking op gang te houden en stimuleert het samen vieren van geloof en leven.

Enkele aanwijzingen
Als voorbereiding op een feest kan de viertafel stap voor stap opgebouwd worden, al of niet met verschillende gezinsleden om samen naar dat feest toe te leven. In het project voor kerk en kindernevendienst wordt de samenhang tussen Pasen en Pinksteren benadrukt. Dat komt ook naar voren in de opbouw van de viertafel. Je begint op de eerste zondag van de 40-dagentijd en zo tel je van week tot week via Pasen door tot Pinksteren. Iedere week wordt er iets toegevoegd of veranderd totdat de compositie compleet is. We richten ons in de eerste plaats op een gezin met jonge en schoolgaande kinderen maar ook de eenvoud van de symboliek zal ook jongeren en volwassenen aanspreken, omdat er meerdere lagen in zitten.
Als je thuis een viertafel inricht heb je de mogelijkheid om wat daar 'gebeurt' te betrekken in een thuisviering, bijvoorbeeld rondom een gezamenlijke maaltijd in het weekend. De bijbellezingen die voor de kerk op het rooster staan kunnen ook thuis gelezen worden, eventueel uit de kinderbijbel.

Algemene werkwijze
Zoek een geschikte plek om de viertafel in te richten. Dit kan een vensterbank of een speciaal tafeltje zijn, liefst een vaste plek. Om voor jezelf het overzicht te bewaren en het effect te versterken is het handig om van een aantal basisregels uit te gaan. De hierna genoemde vier onderdelen zorgen voor een evenwichtige opbouw van een viertafel:

1. een ondergrond in de kleuren van het seizoen, of, als je bij de liturgische traditie wilt aansluiten in de kleuren van het kerkelijk jaar. Hiervoor kun je zg. etalageflanel gebruiken of andere geschikte stof,
2. een mooie kaars als verwijzing naar het Licht van Christus,
3. een afbeelding die past bij de tijd van het jaar of het feest dat we vieren (kunstkaarten, kinderbijbels),
4. bloemen of groen van het seizoen om de relatie met de natuur aan te geven (ook stenen, vruchten, namaakvogels- en vlinders etc. komen hiervoor in aanmerking)

Belangrijk is dat je niet teveel tegelijk wilt. Begin eenvoudig; dan geef je jezelf de ruimte om te groeien.

terug naar start