Theologische toelichting

Wim Barnard (Zeist) heeft de afgelopen decennia voor Bonnefooi (eerst het Westhillblad) de theologische toelichtingen gemaakt voor iedere zondag, die uitgangspunt waren bij het maken van het materiaal: verhalen, bijbelse navertelling, werkvormen, gebeden en liederen voor de kinderdienst. Met ingang van zomer 2007 is dat overgenomen door drs. Anna Zegwaard (Apeldoorn) en dr. Evert van Leersum (Barneveld), die de lijn van de toelichtingen doorzetten, maar daar wel hun eigen exegese- en taalkleur aan meegeven. Beiden, als ook de redactie van Bonnefooi, zouden het op prijs stellen als wij van de gebruikers een reactie zouden krijgen op de ervaring met deze nieuwe toelichtingen. U kunt deze zenden aan info@kinderdienst.nl.

 

Oecumenisch leesrooster

 

Uit de bijbel

Zondag 7 januari 2018
Jesaja 55, 1 -11
Marcus 1, 1-11
RK: (Doop van de Heer) Jesaja 55, 1-11 en Marcus 1, 7-11
Alsof je nog ligt te slapen en ineens knipt iemand het licht van je kamer aan, zo opent het evangelie van Marcus. Geen voorzichtige inleiding, geen aanloopje, maar gewoon duidelijk en heel concreet: Het begin van het evangelie van Jezus Christus, zoon van God. Het laat nergens twijfels over bestaan en als lezer zit je er meteen middenin. Eigenlijk is daarmee de openingszin ook de samenvatting van het hele Bijbelboek. De vraag is voor de lezer in het verdere verhaal steeds: Waar wordt dat in het evangelie duidelijk dat Jezus, de Zoon van God is? Wanneer gaan de mensen om Jezus heen dat ook zien? En de eerste stap is, dat bij mensen de ogen hiervoor geopend moeten worden. Ze moeten worden voorbereid op de komst van Jezus onder hen. En daarom verschijnt meteen Johannes de Doper op het toneel, geheel naar de woorden van de profeet Jesaja: "Ik zend een bode voor je uit. Maak de weg van de Heer gereed." Op vakantie in Frankrijk zie je soms grote verschillen in de kwaliteit van de wegen. Je ziet mooie nieuwe rotonden en keurig strak asfalt afgewisseld met nabij gelegen rommelige of zelfs armoedige wegen. Vaak passeerde over deze nieuwe wegen de belangrijkste wielerronde van Frankrijk: de Tour de France. Omdat deze wedstrijd zoveel media-aandacht krijgt, zorgen de districten dat wat in beeld komt er keurig bij ligt. De wegen, de omgeving is klaar voor de komst van deze wedstrijd. En Johannes wordt op eenzelfde wijze vooruit gestuurd, namelijk om het volk klaar te maken voor de komst van Jezus, de door God gezonden Messias. De doop met water als teken van een nieuw begin, een nieuw stuk asfalt. Je eigen leven weer fris en opgeruimd. En op die nieuwe weg komt Jezus, die niet enkel doopt met water, maar ook met Geest. Het betekent dat op deze weg God bij de mensen zal zijn. Ze worden gedoopt met Gods aanwezigheid. Zoals in de woestijn God meetrok met zijn volk overdag in een wolk, 's nachts in een vuurkolom, zo zal Jezus degene zijn, die God voor de mensen dichtbij zal brengen. In de bestaande werkelijkheid gaan de gordijnen open en zien we ineens het volle licht: Dit is mijn Zoon, mijn geliefde. Daarin is vreugde, volg de nieuw gebaande weg.

 

Zondag 14 januari 2018
Jesaja 62, 1 - 5
Johannes 2, (1. 29) 1 - 11
RK: (2e zondag door het jaar) 1 Samuël; 3, 3b - 10.19 en Johannes 1, 35 - 42

Als het feest in de hemel is, dan zal het als een huwelijksfeest zijn. Liefde en trouw worden er gevierd. Dat wordt al wel duidelijk met de lezing uit Jesaja. De bruid, het volk Israël, krijgt een nieuwe naam, een nieuwe toekomst in de handen van de bruidegom. En zoals de bruidegom zich verheugt over zijn bruid, zo zal God zich over zijn volk verheugen (vers 5). Met deze belofte is de komst van Jezus gevuld: God woont bij de mensen en het is een feest. Maar wat als het feest over is, of als het feest geen feest meer kan zijn, omdat de omstandigheden tegenvallen. Dat lijkt hier in Kana te gebeuren: de wijn raakt op. En in de bijbelse tijd was dat voor het feest een ramp. Men had niet een kast met nog tien andere drankjes klaarstaan. Maar het is ook heel symbolische taal: wijn is de drank van Gods koninkrijk, is de drank van de overvloed. Wijn is gemaakt van de vruchten van de druivenranken. Als de wijn rijkelijk kan stromen, dan was er dus een goede oogst, genoeg om het leven te vieren. Het leven, het feest van de liefde, dreigt tot stilstand te komen. En dat mag niet gebeuren, en zo denkt Maria ook. Wie nog wat preciezer leest, die ziet dat Johannes dit feest op de 'derde dag' (vers 1) plaatst. De derde dag van de week (dinsdag) is voor joden nog steeds een geliefde trouwdag. Maar hier lijkt Johannes alvast een doorkijkje te willen geven naar die andere derde dag: de opstanding van Jezus. Het grote huwelijksfeest tussen God en mens zal Jezus zelf laten doorgaan door zijn liefde uit te schenken. Jezus schenkt zijn bloed uit om zo de wereld met God te verzoenen (zie ook Johannes 3,16-17). Tegen Maria laat hij enkel weten dat die tijd nog niet gekomen is. Maar vervolgens maakt Jezus wel mogelijk dat het feest gewoon doorgang kan vinden. En hoe! De liefdeswijn die hij nu laat schenken, is nog beter dan alle voorgaande wijn. Let goed op wat Jezus doet, want zijn liefde voor God en mens zal een smaakmaker zijn, die zijn weerga niet kent: Wat een feest!

 

Zondag 21 januari 2018
1 Samuël 3, 1 - 10(18)
Marcus 1,14-20
RK: (3e zondag door het jaar) Jona 3, 1 - 5.10 en Marcus 1, 14 - 20
In het evangelie van Marcus is Jezus los verkrijgbaar. Hij stapt op de eerste bladzijden van het evangelie naar voren en we weten niets van zijn afkomst. Dus ook niets over wie hij heeft moeten loslaten: Jozef en Maria, zijn ouders, het timmerbedrijf van zijn vader, zijn omgeving van vrienden en bekenden. Niets van dit alles. Jezus heeft zich wel moeten losmaken van kwade machten, daar in de woestijn als hij door de Satan verzocht wordt (vers 13). En nu trekt hij zelfstandig en ongehinderd rond in Galilea. De tijd is rijp. Hij gaat een nieuwe geschiedenis schrijven. En Jezus roept mensen om in dat spoor met hem mee te gaan: de eerste vier van zijn leerlingen. Zij zitten nog wel 'vast' aan hun afkomst: vissers met boten, personeel en een familiebedrijf. Misschien waren ze al de zesde of de zevende generatie vissers daar aan het meer van Galilea. En ze laten het zomaar uit hun handen vallen en gaan met Jezus mee. Mee met de man zonder afkomst, maar gedreven door de toekomst: Het koninkrijk van God is nabij, kom mee. Het verhaal staat ook symbool voor de gehele beweging die het volk zal moeten maken. Kom tot inkeer, die woorden horen bij dat nieuwe toekomstbeeld. Het betekende, dat God iets nieuws zou gaan doen, los van alles wat bij het verleden hoort. Kom tot inkeer, ga terug naar de basis en wees weer trouw aan God. Laat alle politieke agenda's over dat koninkrijk achter je en kom mee. Ook in het Oude Testament klinkt steeds de oproep om terug te keren op de weg van God, een weg van geloof in vertrouwen. En zo weg van de andere machten en krachten die om jouw aandacht strijden. Steeds klinkt er de oproep om in het spoor van Abraham te gaan, je geroepen te weten en het land van de toekomst te betreden door op weg te gaan en je van alle vaste patronen los te maken. Een spoor dat daarna gevolgd is door Mozes, door Samuël, door Elia en door Jezus. En nu breidt deze groep zich uit met de eerste vier leerlingen. Maar de evangelist Marcus heeft ook nog oog voor wie achterblijven: de dagloners blijven bij vader Zebedeüs achter, hij hoeft niet alleen zijn werk te doen.

 

Zondag 28 januari 2018
Deuteronomium 18, 15 - 20
Marcus 1, 21-28
RK: (4e zondag door het jaar) Deuteronomium 19, 15 - 20 en Marcus 1, 21 - 28

Het Hebreeuwse woord 'dabar' betekent zowel woord als daad. En dat is precies waar deze teksten over gaan. Want de onreine geest in de tempel roept uit: 'Wat hebben wij met jou te maken? (vers 24)'. Met andere woorden: waarom zouden wij naar jou moeten luisteren of moeten gehoorzamen? Om vervolgens even duidelijk te zeggen dat ze wel degelijk weten met wie ze van doen hebben. 'Jij bent de Heilige van God.' Je zou zo'n gebeurtenis misschien eerder op straat verwachten, maar het gebeurt in de synagoge. De plek waar de mannen samenkomen om naar de Joodse wet (Tora) te luisteren. Daar verwacht je dus niet, dat er ineens verzet komt van een onreine geest. Die zou anders ook zijn mond open hebben gedaan? Maar blijkbaar boezemt de aanwezigheid van Jezus en vooral zijn spreken de geest angst in en roert hij zich dus. De onreinheid wordt vooral duidelijk omdat deze geest niet wil luisteren en daarmee niet gehoorzamen aan de Tora. Hoe dat duidelijk wordt? Omdat de man hierdoor niet handelt naar de wet. Is het daarvoor eerst nodig woorden te horen en ze dan toe te passen? Of kun je ze gewoon doen zonder dat je alle facetten van de boodschap begrijpt? Het woord 'dabar' laat het dus in het midden voor wat betreft deze volgorde, het is allebei. En als Jezus deze geest bestraft, dan vallen daarmee woord en daad opnieuw samen. In het licht van de scherpe woorden uit Deuteronomium 18 wordt duidelijk wat er misschien wel mis was in deze synagoge. Er werd gelezen en geleerd uit de Tora, maar of er ook nog naar geluisterd werd, en dus gehandeld werd? De Geest was uit de woorden, verworden tot uitspraken van toen. Mozes zegt:… Rabbi zegt:….Maar hier treedt een man op met een 'dabar' voor het volk. En daarom is Jezus meer dan een rabbi of een profeet zoals Mozes. In Marcus 9,7 zal dit Johannes en Petrus duidelijk worden gemaakt, als een stem uit de hemel zegt: Dit is mijn geliefde zoon, luister naar hem. Een oproep om goed te luisteren èn daarnaar te handelen.

 

Zondag 4 februari 2018
2 Koningen 4, 18 - 21
Marcus 1,29-39
RK: (5e zondag door het jaar) Job 7, 1-4. 6-7 en Marcus 1, 29-39

'Je kunt alleen goed voor een ander zorgen, als je ook goed voor jezelf zorgt.' Je zou deze uitspraak zo als een tegeltje boven deze bijbelteksten kunnen zetten. In de eerste lezing is Elisa heel duidelijk over wat hij wel en niet kan doen voor de vrouw die hem bezoekt. Maar als ze vasthoudend blijkt te zijn, dan gaat hij toch wel mee. Het geloof en het vertrouwen van de vrouw haalt hem over toch af te reizen. Jezus timmert in de regio Kafarnaüm meteen(een stopwoordje in deze passages van het Marcusevangelie) goed aan de weg. Eerst drijft hij in de tempel een onreine geest uit, vervolgens gaat Jezus meteen door naar het huis van de schoonmoeder van Petrus (Petrus is/was dus getrouwd!). Daar voltrekt zich het volgende wonder, maar omdat het sabbat is, blijft dit binnenskamers. Pas laat op de avond - als de zon onder is, en daarmee de sabbat voorbij - mag er weer gewerkt worden en worden de zieken uit de buurt bij Jezus gebracht. Hij ziet hun nood en geneest hen. Vol met/van alle indrukken gaat Jezus uitgeput op zijn bed liggen. Maar de volgende ochtend gaat hij niet in dezelfde vaart verder. Hij zondert zich af en zoekt de rust op. Jezus zorgt voor zijn eigen ziel. Hij gaat niet mee in de beweging van het volk, en ook van zijn leerlingen, die naarstig naar hem op zoek zijn. 'Iedereen zoekt u.' Kom Jezus, je kunt je nu onsterfelijk maken. Maar Jezus wil niet de held uithangen, hij wil ook niet teveel ruchtbaarheid aan zijn wonderen geven, dat is slechts een uiting van het koninkrijk van God, niet het doel. Waar mensen hun ziel om macht of populariteit verkopen, gaat Jezus de massa uit de weg en zoekt hij de bron en doel van zijn aanwezigheid. Gekomen om te dienen, evenals de schoonmoeder van Petrus, dat weer kan doen. Jezus dient God in het gebed, maar zorgt daarmee ook voor zijn eigen ziel. Jezus stelt duidelijke grenzen en doet gebaseerd op zijn missie. 'Laten we ergens anders heen gaan' (vers 39), want ook daar moet het goede nieuws gebracht worden. Jezus is niet gekomen om de gevierde man in Kafarnaüm te zijn; hij is gekomen om al weldoende rond te trekken, zodat zichtbaar wordt, dat God onder het volk aan het werk is.

 

Zondag 11 februari 2018
2 Koningen 5, 1 - 3(4-8)9- 15b
Marcus 1, 40-45
RK: (6e zondag door het jaar) Leviticus 13, 1-2.44-46 en Marcus 1, 40 - 45
Twee verhalen, die goed op elkaar aansluiten en zowel apart als gezamenlijk in de kinderdienst een plek kunnen hebben. Beide gaan ze over huidvraat, een ziekte, die letterlijk aan je vreet. In beide gevallen vindt er een genezing plaats. Beiden krijgen ze een opdracht mee. In beide gevallen gaat het dus ook om de gehoorzaamheid aan die opdracht. De man die Jezus geneest houdt zich niet aan de opdracht om het wonder van zijn genezing stil te houden. Waarom wil Jezus niet dat het wonder doorverteld wordt? Jezus is bang dat mensen dan op hem af zullen komen en hem vooral vanwege de wonderen benaderen. En niet vanwege de boodschap die hij te brengen heeft. Maar er speelt nog iets. Mensen, die leden aan huidvraat, waren onrein. Naast dat ze ziek zijn, hadden ze de pech dat ze zich buiten de samenleving moesten ophouden. Zo mochten ze ook niet deelnemen aan de tempeldienst. Ze telden niet mee. Jezus geneest de man van zijn ziekte, maar zijn isolement kan alleen door de priester worden opgeheven. De priester moet hem rein verklaren, voordat hij weer mee kan doen. Maar als Jezus nu zelf mensen massaal rein zou maken, dan verliezen de priesters daarmee ook hun positie in de samenleving. En daar is Jezus ook niet op uit. En dus hoeft het nieuws niet te worden verspreid, het doel is het herstel van de man en zijn positie in de maatschappij. Maar door zijn loslippigheid wordt Jezus zelf nu als een onreine. Hij kan zich niet meer in de dorpen vertonen en moet dus te midden van de verschoppelingen leven. Een voorbode hoe zijn leven zal zijn. Gekomen om te dienen zal hij zich moeten schuilhouden om die missie te kunnen volhouden. Ook Elisa moet standhouden en niet mee gaan in de cultuur van 'voor wat - hoort wat'. Nu Naäman geaccepteerd heeft, dat - het stroompje dat de Jordaan is - van hetzelfde kaliber is, als de grote Syrische rivieren, moet hij ook leren dat het wonder van zijn genezing niet betaald hoeft te worden met goederen. Hij mag voortaan zijn leven leiden uit dank voor wat God hem zomaar - en niet vanwege zijn koninklijke status - via de profeet geschonken heeft.

 

Zondag 18 februari 2018
Genesis 9, 8-18
Marcus 1, 12-15
RK: Genesis 9, 8 – 15 en Marcus 1, 12 - 15

Zestien was ik toen ik naar de open dag van de universiteit ging; vastbesloten om theologie te gaan studeren en dominee te worden. De liefde voor de verhalen, het diepe weten dat daar alles in zit om voor en uit te leven, en de drang om dat over te brengen, lagen daaraan ten grondslag. Tijdens mijn tweede of derde jaar kwamen de twijfels. Ik kende in mijn omgeving geen vrouwelijke predikanten en ik zag niet voor me hoe ik het ambt zou kunnen combineren met een echtgenoot, met kinderen. Over parttime predikantschap had ik nog nooit nagedacht omdat ik ook dat niet kende. (N.B. Dit is bijna dertig jaar geleden.) Ik zag overal leeuwen en beren op mijn weg en voelde me heel alleen. Toch ben ik predikant geworden. De lezing van vandaag begint met ‘Meteen daarna’. Meteen nadat Jezus is gedoopt door Johannes; meteen nadat hij de Geest gezien had als een duif;meteen nadat hij een hemelse stem had gehoord: jij bent mijn geliefde kind. Wat Jezus ook heeft bezield, het is bevestigd uit de hemel zelf. Jezus is een geroepene en Gods liefde zal altijd bij hem zijn. Maar kennelijk is dat niet genoeg. Jezus wordt teruggeworpen op zichzelf. Hij wordt op de proef gesteld; overdacht hij makkelijker wegen om vorm te geven aan zijn roeping of zocht hij uitvluchten om aan zijn roeping te ontkomen? Jezus ziet zijn eigen leeuwen en beren onder ogen. Wat is zijn roeping nu waard? Of wordt zijn roeping juist wat waard omdat deze op de proef is gesteld? Over het getal veertig zullen we kort zijn. Het is een bijbelse lengte van dagen; tijd van leren en afleren, tijd van groeien om mens te worden. De veertig dagen die Jezus in de woestijn doorbrengt, rijmen op de veertig jaren dat Gods volk door de woestijn trok, nadat ze door de Rode Zee waren getrokken. Het beloofde land lag daarna niet voor het grijpen; ze groeiden ernaartoe, met vallen en opstaan. Juist in de woestijn, waar de verleiding steeds op de loer lag om terug te verlangen naar de betrekkelijke zekerheden van Egypte, ontdekten ze steeds weer dat God met hen mee ging. Er zijn engelen bij Jezus. Ze beschermen hem niet tegen de kwalijke invloed van de Satan. Net zo min als ze hem straks kunnen beschermen tegen het overweldigende kwaad, het lijden dat ze hem zullen aandoen. Maar ze verzekeren Jezus ervan dat hij niet alleen is; ze bemoedigen hem met het vertrouwen dat er voor hem gezorgd wordt door de God die hem zijn liefste kind heeft genoemd en zijn Geest door hem heen laat stromen. Jezus volgt zijn roeping en begint met het verkondigen van het goede nieuws. En hij kan het ook. Omdat hij weet dat er van hem gehouden wordt en dat hij niet alleen zal zijn.

 

Zondag 25 februari 2018
1 Koningen 19, 9-18
Marcus 9, 2-10
RK: Genesis 22, 1-2.9a.10- 13.15 -18 en Marcus 9, 2 – 10

‘Zes dagen later’, gaat Marcus verder. Zes dagen na wat? Dat moet het gesprek zijn geweest tussenJezus en zijn leerlingen over de verwachtingen die er leven bij de mensen. Wie zeggen ze dat hij is? Spontaan had Petrus uitgeroepen: U bent de Messias! (8,29) Hij had daarbij hoge verwachtingen. Verwachtingen die niet pasten bij wat Jezus hun daarna vertelde: dat de Mensenzoon verworpen zal worden en gedood. Daar wilde Petrus niet aan. Zes dagen later neemt Jezus hem en twee andere leerlingen mee een berg op. Een bijbelse berg wel te verstaan; een berg die verwijst naar al die andere momenten dat er sprake was van een topervaring, want dichterbij dan op een berg kan een mens God niet naderen. Denk aan Mozes, aan Elia. Dat resoneert allemaal mee als Marcus vertelt over deze gebeurtenis op een berg. Er hangt iets van God in de lucht. De leerlingen zien hoe Jezus voor hun ogen verandert van gedaante. In stralend wit is hij gekleed, in de kleur van de opstanding, van Pasen. Elia is er, samen met Mozes en ze praten met Jezus. Waarover? Dat staat er niet. Misschien spreekt Jezus met Mozes wel over de Exodus, de uittocht en doortocht. Niet de uittocht uit Egypte maar de uittocht uit het oude bestaan, door de dood heen, naar nieuw leven. Zo zal Jezus’ weg gaan. Misschien spreken Elia en Mozes hem moed in voor de weg die voor hem ligt. Zijn eigen leerlingen en vrienden willen het immers niet geloven en kunnen hem die bemoediging niet geven. Want er zal een ander moment komen, op een andere berg, met deze zelfde drie leerlingen. Dan zal Jezus vragen: blijf bij mij, waak met mij. Bid voor mij. Dan kunnen ze het niet opbrengen en vallen ze in slaap. (Marcus 14,32) Terwijl juist daar duidelijk zal worden wie Jezus is en van welke betekenis hij zal zijn. Waarover spraken zij? We weten het niet maar we weten wel dat Jezus zijn hele leven in gesprek is geweest met de Wet (Mozes) en de Profeten (Elia). Dat was de basis voor zijn geloof. Het is een topontmoeting. Logisch dat Petrus het wil vasthouden, tenten wil opslaan om te blijven. Maar Jezus volgen doe je niet op de top. Dat doe je op het grondvlak. Het is geen staat van geluk maar het taaie handwerk om te leven met mensen. Dan horen zij een stem uit de hemel; een stem die eerder alleen door Jezus zelf werd gehoord: Dit is mijn geliefde Zoon. (Marcus 1,11) Luister naar hem. Hadden ze dat nou maar eens gedaan. Hadden ze maar echt geluisterd, dan hadden ze er misschien iets van begrepen. Als ze terugkeren, drukt Jezus hen op het hart er met niemand over te spreken. Het is goed om niet meteen rond te toeteren dat de Mensenzoon zal opstaan uit de dood. Het kruis gaat er immers aan vooraf. Gaandeweg zal het duidelijk worden, maar nu nog niet.

 

Zondag 4 maart 2018
Exodus 20, 1-17
Johannes 2, 13-22 (25)
RK: Exodus 20, 1(- 3.7-8.12) -17 en Johannes 2, 13 – 25
Mensen kunnen het heel ingewikkeld maken om God te dienen, met allerlei regels of vastgeroeste gewoontes. Anders dan bij de andere evangelisten staat dit verhaal bij Johannes vooraan. Het is geen eenmalige boosheid. Vanaf het begin is het duidelijk dat Jezus’ boodschap een grote aanklacht is tegen de religieuze gang van zaken. Het wemelt van de pelgrims voor het joodse paasfeest. Dat geeft ook drukte op het tempelplein, want daar wisselen de pelgrims hun geld voor tempelgeld en kopen ze hun offerdieren. Iets in dat gebeuren maakt Jezus vreselijk boos. Het doet denken aan de heilige verontwaardiging van de profeten van Israël tegen de praktijken in de tempel. Wat daar gebeurde had niet te maken met heiligheid of God ontmoeten maar met geld verdienen. Misschien zelfs wel met geld verdienen ten koste van anderen. Wat ook meeweegt is dat de pelgrims ooit van thuis hun offer meebrachten. Ze offerden iets van wat ze zelf hadden laten groeien, iets waar hun hart in zat of wat ze uit hun eigen mond hadden gespaard. Nu dient het gemak de mens. Alsof je de liefde van God kunt kopen en zelf buiten schot kunt blijven. Het enige offer dat God verlangt is het offer van ons leven. God heeft mij lief omdat ik mijn leven geef, zegt Jezus. (10,17) Hij koopt geen lam. Hij is het lam. Dat offer heeft geen tempel nodig. Zeker niet als die verworden is tot markt en het offer tot een religieuze verplichting. Is de tempel niet in de eerste plaats het huis van de Vader? Als de mensen willen weten met welk teken Jezus wil bewijzen dat hij dit mag doen, dan hebben ze daar hun antwoord: hij is de zoon van zijn Vader. Zijn leerlingen moeten denken aan een tekst in de psalmen: De hartstocht voor uw huis zal mij verteren. (Psalm 69) Dat gaat over de vernederingdie de dichter te verduren heeft omwille van zijn God en dat komt heel dicht bij het lijden van Jezus. Waar moet God gediend en aanbeden worden als de tempel heeft afgedaan? Dat antwoord heeft Johannes al in het eerste hoofdstuk gegeven: God is mens geworden en woont onder de mensen. Jezus is de tempel waarin God woont. Breek deze tempel maar af, zegt Jezus. Het klinkt alsof je erachteraan kunt denken: daar zijn jullie al aardig mee onderweg. Pas later, na de opstanding, zullen Jezus’ leerlingen begrijpen dat hij het had over zijn lichaam. Was de eredienst voorheen iets buiten het gewone leven, iets waarnaar je toeging voor een feest of een offer, daar is het dienen van God nu iets van het gewone leven. Jezus zal er verschillende keren op terug komen. Bijvoorbeeld in het gesprek met de vrouw bij de bron en in zijn afscheidswoorden als hij zegt: ik geef jullie een nieuw gebod. Heb elkaar lief. Jezus was tegelijkertijd Gods tempel en het offer dat hij bracht. Als mensen die zijn naam dragen mogen wij dat ook zijn.

 

Zondag 11 maart 2018
 Jozua 4, 19- 5, 1.10-12
Johannes 6, (1) 4-15
RK: Jesaja 66, 10-11 en Johannes 3, 14 – 21
Wanneer, waar, wat? Wanneer: Johannes vertelt dat het bijna pesachfeest is. Dat onthult al iets over de betekenis van de gebeurtenis die volgt. Het zal zeker gaan over doortocht, bevrijding, brood uit de hemel, want dat klinkt allemaal mee in ‘pesachfeest’. Daar komt bij dat Johannes niet vertelt over het laatste avondmaal en de zogenaamde instelling van het avondmaal. Door de toevoeging van het paasfeest legt Johannes wel alvast een verbinding tussen deze maaltijd en wat er –opnieuw tijdens het pesachfeest- met Jezus zal gaan gebeuren. (zie Johannes 13,1) Zijn lichaam zal gebroken worden als brood omdat hij liefde en leven uitdeelde alsof het niet op kon. Hij is zelf het brood dat leven geeft. Anders dan bij de andere evangelisten verwijst dit wonder van het brood niet naar de overvloed van het koninkrijk maar naar Jezus zelf. Waar? Een grote menigte is Jezus gevolgd en Jezus stelt aan Filippus de vraag waar brood gekocht kan worden. Het lijkt een beetje een voorbarige vraag. We lezen niet dat het al laat wordt of dat de plek afgelegen is. Jezus stelt de vraag om Filippus op de proef te stellen. Het is opvallend dat Filippus niet meteen uitroept dat het vast en zeker goed komt. Hij stond er immers met zijn neus bovenop toen er op een bruiloft wijn in overvloed was. De ceremoniemeester wist niet waar de wijn vandaan kwam maar Johannes geeft vast de hint dat dit een eerste teken is van Jezus’ grootheid. Daarna waren ze verder getrokken en bij een bron had Jezus gesproken met een Samaritaanse vrouw over levend water en nooit meer dorst hebben. Maar zij wist niet waar zij dat water dan zou moeten putten. Wel gaat zij terug naar de stad om de mensen te vertellen over haar vermoeden dat zij de messias heeft ontmoet. Het water waar Jezus over sprak kwam niet uit een put. En de wijn op de bruiloft in Kana kwam niet uit een fles. Het brood zal dan ook wel niet bij de bakker vandaan komen. Jezus is zelf wijn, levend water, brood. Jezus probeert of Filippus daarop vertrouwt. Lees maar in het Oude Testament hoe God zijn volk keer op keer op de proef stelt: zullen zij vertrouwen en durven zij te leven bij de dag? Lees hoe het volk God op de proef stelt: trekt hij nu met hen mee of niet? God stelt hen steeds gerust door hen elke dag te geven wat ze nodig hebben. Wat? Johannes vertelt met zeven wondertekenen dat Jezus de van God gezondene is; Gods goedheid zelf. Hoe overvloedig die goedheid is, blijkt uit de hoeveelheid brood die over is. Twaalf manden vol, voor elk van de leerlingen een. Zo veel betekenend is het leven van Jezus: gevoed met de Heer worden zij zelf uitgezonden. Dit is het vierde teken. Het wordt steeds duidelijker dat Jezus de Zoon van de Vader is, maar ook het onbegrip groeit.

 

Zondag 18 maart 2018
Jeremia 31, 31-34
Johannes 12, 20-33
RK: Jeremia 31, 31 - 34 en Johannes 12, 20 – 33
Wij willen Jezus ontmoeten. We willen hem zien. Eigenlijk vragen de Grieken: mogen we inzien, begrijpen, wat hij betekent? Bij het eerste luisteren lijkt het wel of Jezus niet ingaat op de vraag van de Grieken. Hij geeft een cryptisch antwoord. Maar wie vraagt naar het geheim van Jezus’ leven, kan een geheimvol antwoord verwachten. Jezus begint over de Mensenzoon. In het joodse denken zal de Mensenzoon vanuit de hemel de menselijkheid gestalte geven. Een nieuw begin op aarde, met het initiatief in de hemel. Natuurlijk bedoelt Jezus zichzelf. Het lijkt heel tegenstrijdig dat het verheven worden van de Mensenzoon wordt uitgewerkt in de gelijkenis van de graankorrel. Dat is een beweging omlaag, de aarde in. Zaaien en sterven. Waarom? Om vrucht te dragen. Maar dat is pas de tweede reden. De eerste reden is dat als een graankorrel niet sterft, deze in zijn eentje blijft, alleen. Jezus is niet gekomen om een eenling te zijn maar om bij de mensen te zijn, in alles wat zij meemaken en lijden. Om zo dichtbij te komen, moet hij de weg gaan van het zaad. Jezus is de graankorrel. Op deze zondag zou goed gezongen kunnen worden: ‘Gods goedheid is te groot voor het geluk alleen.’ Johannes vertelt ons dat de weg omlaag geen afgang is. Hij vertelt het zo dat Jezus’ dood het begin is van zijn verheven worden tot majesteit. Tegenstrijdig en onbegrijpelijk, maar in dat geloof ontmoet je Jezus. Wij worden er ook zelf in betrokken. Van ons wordt gevraagd dat wij dienen en volgen. Het gewone handwerk. Gewoon maar o zo nodig. Dit wordt verder uitgewerkt in Johannes 13, als Jezus zijn leerlingen het voorbeeld geeft van elkaar gediend te zijn. Niet omdat ze uit zijn op eigen eer, maar om door God geëerd te worden. Hij zal het zien en waarderen. Dit alles horen we pas als Jezus heeft gezegd: Wie zijn leven liefheeft, verliest het, maar wie zijn leven haat, behoudt het voor het eeuwige leven. Dat is zo’n sterke uitspraak dat ik niet kan geloven dat Jezus ons op het oog heeft. Wij zijn niet bestemd om onszelf niet de moeite waard te vinden en ons leven te verachten. En dan ‘je leven haten om het te behouden voor het eeuwige leven’. Leven wij voor de hemel? En de aarde dan? Mogen wij überhaupt de pretentie hebben dat wij invloed kunnen uitoefenen op het eeuwige leven. Je leven haten is een veel te zware opdracht voor ons. Deze woorden gaan in de eerste plaats over Jezus zelf. Hij heeft lief en verliest. Hij zet zijn leven in en behoudt het voor het eeuwige leven. Deze afgang wordt niet van ons gevraagd. Het is al volbracht. Gezaaid worden en sterven is geen gemakkelijke weg. Jezus vertelt hoe bang hij is en dat hij zou willen bidden dat het ogenblik aan hem voorbijgaat. Maar dan zal hij zijn roeping niet kunnen vervullen. Hij zal zich niet onttrekken aan de dood, omdat hij zich niet onttrekken wil aan het leven.

 

Zondag 25 maart 2018
Marcus 11, 1-11 of Marcus 14, 1-15, 47
RK: Jesaja 50, 4 – 7 en Marcus 14, 1 – 15, 47
Jezus komt Jeruzalem binnen. Hij mag lopen over een geïmproviseerde rode loper –denk er eens aan wat dat doet met je jas, dat doe je niet voor iedereen!- en hij wordt verwelkomd met gezang. In alles lijkt het op het onthaal van een koning; een koning van wie wat te verwachten valt. Het zingen van de menigte laat dat ook horen: ‘Hosanna’ is een Hebreeuws woord. Het drukt vreugde uit en tegelijkertijd is het een roep om bevrijding. ‘Gezegend is hij die komt’ (Psalm 118) ‘welkom!’ En met dat Jezus wordt welkom geheten, wordt ook het komende koninkrijk van David verwelkomd. De mensen weten het: hij is de Zoon van David (zie 10,47). Daar gaat een koning, op een ezel. Paard, een strijdwagen en voetvolk ontbreken. Marcus laat het binnenrijden van Jezus in Jeruzalem rijmen op wat Zacharia droomde (Zacharias 9,9) over de zachtmoedige koning die vrede zal brengen. Dat ‘men’ daar niet op zit te wachten lezen we in hoofdstuk 14: de hogepriesters en schriftgeleerden zoeken listig naar een mogelijkheid om Jezus gevangen te nemen en te doden. Judas loert op het moment om hem over te leveren. Alles wijst er op dat Jezus’ einde nadert. Er komt een vrouw met een flesje kostbare olie. Van zulke olie is een druppel genoeg en de lange nauwe hals voorkomt dat je olie morst. Maar deze vrouw is er niet zuinig mee. Zij breekt de hals en gebruikt alles om over Jezus’ hoofd te gieten. Zo werden ooit Israëls koningen gezalfd en gezegend. Of gaat het toch over die andere zalving, die van de doden? Hoe dan ook, terwijl de mannen om haar heen Jezus’ dood beramen, toont zij met haar daad wat zij in hem ziet: de gezalfde koning is hij, Messias. Het lijkt een overdreven daad. Driehonderd denarie is een klein kapitaal als je voor tweehonderd denarie vijfduizend man brood kunt geven. (lees 6,37) Had ze het maar aan de armen gegeven om er brood voor te kopen! Heilige verontwaardiging is zo makkelijk. We staan snel met onze mening klaar. Wie collecteert voor mensen, krijgt het verwijt de dieren te vergeten. Of andersom. Wie zich bekommert om mensen ver weg, krijgt te horen dat dichtbij…. enzovoorts. Ik hoor cynisme en kritiek in Jezus’ woorden. Wie iets voor de armen wil doen, kan dat elke dag doen. Hebben de aanwezigen dat dan soms niet gedaan? Maar de daad van deze vrouw had niet kunnen wachten. Dit is het moment. Als het voorbij is, is er misschien geen gelegenheid meer om te doen wat ze doet: Jezus’ lichaam de eer bewijzen die het hoogstwaarschijnlijk straks niet zal krijgen. In tegenstelling tot haar tafelgenoten voelt deze vrouw de ernst van de situatie. Daden van barmhartigheid blijven belangrijk. Maar soms is er iets anders nodig: een daad van overdadige liefde. Het lijkt verspilling maar op dit moment is het zinvol en troostend. Er zal later nog lang over haar worden gesproken. Als de mensen eindelijk begrijpen wat Jezus hun steeds probeert te vertellen, dat zij hem niet lang meer bij zich zullen hebben.

Zondag 1 april 2018
Genesis 2,4b-25 Alternatief
Johannes 20, 1-18
RK: Handelingen 10, 34a. 37 – 43 en Johannes 20, 1 -9
In deze periode van Pasen naar Pinksteren lezen we de eerste verhalen uit Genesis. Oerverhalen. Niet omdat die verhalen persé oeroud zijn, maar omdat ze gaan over de oer-vragen van de mensheid: Hoe is de aarde en de mens geschapen? Waar komt het kwaad vandaan? Hoe gaan we om met verschillen? Waarom spreken we verschillende talen? enzovoorts. Genesis geeft een heel eigen antwoord op deze verschillende vragen. Het is goed om dat ook te beseffen en zeker in de gesprekken met de kinderen je niet te verliezen in de feitelijkheden of het ontbreken van informatie, zoals: hoe vond Kaïn dan een vrouw om mee te trouwen? Het zijn vragen die kinderen juist wel hebben bij deze verhalen. Omdat de verhalen van deze periode in bijna alle kinderbijbels staan, volgt op deze pagina geen beschrijving van deze verhalen, maar vooral een theologische duiding gericht op het moment van het jaar (periode Pasen-Pinksteren) en op de onderliggende thema’s in deze geschiedenissen. De parallel is op Pasen mooi getrokken met onderander Johannes 20: God begint iets nieuws/opnieuw. Met Pasen wordt Jezus door God opgewekt als het begin van een nieuwe schepping. Een nieuwe schepping waarin de dood en de duisternis niet meer het laatste woord hebben. God roept de eerste mens uit het stof van de aarde wakker en blaast hem de levensadem in: Adam, genomen uit de aardbodem, de mens is een aardmannetje. Geen hemelbestormer, maar gebouwd uit en voor de aarde. Zoals God in Genesis 1 alles in de schepping een eigen plaats toekent, zo krijgt de mens in Genesis 2 ook een eigen plaats toebedeeld. Zoals God met Adam en Eva door de paradijselijke tuin wandelde en in gesprek ging, zo gaat Maria met Jezus op deze vroege ochtend in gesprek. En vooral: ze wordt gezien in haar verdriet en haar eenzaamheid en bij haar naam genoemd. God ziet ook de eenzaamheid van de mens in het paradijs en bouwt uit eigen lijf en leden Eva, een hulp en tegenover, een ‘counter-part’. Gebouwd uit het midden van de man, op gelijke voet mogen zij elkaar ter zijde staan. God heft de eenzaamheid en de broosheid van de mens op door een andere mens te geven.

 

Zondag 8 april 2018
Alternatief Genesis 3,1-14
Johannes 20, (19) 24-31
RK: Handelingen 4, 32-35 en Johannes 20, 19-31
Zo mooi als het begon met de schepping en met Pasen, zo rauw is de werkelijkheid daarna. De mens die zichzelf terugvindt in de ander. Jezus die als eersteling van een nieuwe schepping de macht van de dood teniet doet. Op de achtste dag van Pasen zijn we met het lezen van Genesis 3, is mooi, maar niet de praktijk. We gaan terug naar af. Beloken Pasen wordt deze zondag ook wel genoemd. Hij verwijst naar het vroegere katholieke Paasoctaaf (acht dagen lang wordt elke dag gevierd als een hoogtijdag met veel gloria’s). Na acht dagen gaan de luiken van dit octaaf dicht. Beloken betekent ontluiken, dus afsluiten. Je zou dus kunnen zeggen dat met beloken Pasen de vreugde van Pasen wordt afgesloten. De kerk gaat over tot de orde van de dag. En dat is ook het gevoel dat je op deze zondag met Genesis 3 bekruipt. Terug bij af. De paastuin bloeide mooi, de schepping was tof, goed. De realiteit van ons leven is meer als Genesis 3. Mensen maken fouten. Ze maken elkaar verwijten. Ze laten zich leiden door boze tongen. Man en vrouw trekken niet als gelijkwaardige partners op. Hebzucht, gelijk aan God willen zijn, alles mogen wat beschikbaar is, aan deze verlangens appelleert de slang als hij de vrouw toespreekt. En zij trapt er in. De slang presenteert de grenzen die God in Genesis 1 en 2 als grenzen heeft aangebracht om scheiding te maken tussen hemel en aarde als de onderdrukking van de mens. Je mag zeker niets van die God. ‘Klopt het dat jullie van geen enkele boom mogen eten?’ (vers 1) vraagt hij. Zo moet Eva van meet af aan God gaan verdedigen. En als ze het woord sterven heeft laten vallen, dan ziet de slang zijn kans schoon: ‘natuurlijk zullen jullie niet sterven. God heeft dat alleen maar gezegd om jullie eronder te houden en zo zelf alleen God te kunnen blijven.’ (vers 4) Hoe ontdek je wat goed en kwaad is, als er geen regels zijn, die we met elkaar afspreken? Als het ook goed is, als je door een rood stoplicht rijdt, evenals door groen, dan werkt het stoplicht niet. Zonder goede afspraken doet iedereen alleen maar wat hij of zij belangrijk vindt. Regels zorgen ook voor een goede afbakening van de ruimte van jezelf en de ruimte voor de ander. Die ruimte wordt hier door de slang opgeheven als het gaat om de relatie tussen schepper en schepsel. De slang presenteert hier ware vrijheid door ook die ene regel die Adam en Eva hebben om zich aan te houden teniet te doen. Maar een ruimte zonder grenzen, is geen ruimte meer, maar open vlakte. Juist opvoeder(s) worden bij het grootbrengen van kinderen bepaald bij het belang van het stellen van grenzen, zodat ze stapsgewijs de ruimte leren verkennen en van die ruimte uitbreiden door nieuwere regels toe te passen. De boom van kennis van goed en kwaad staat misschien nog wel het meest voor het vertrouwen in degene die de afspraak heeft gemaakt. Niet eten betekent daarmee respecteren dat de grenzen die God gesteld heeft goed zijn voor de mens. Met het eten van de vrucht zet de mens de relatie met God onder spanning. Als je als ouder je kind afspraken of regels leert, waaraan ze zich vervolgens helemaal niet houden, doet dat ook iets met de relatie waarin ouder en kind staan. Door dit oerverhaal kon het volk begrijpen hoe het kwam dat de mens steeds geneigd is om zich te laten verleiden door een ander schepsel (nu de slang) om tegen regels in te gaan. En dat terwijl het volk Israël ook leert, dat ze zich niet op die verleiding kan beroepen, maar eigen omgang en verantwoordelijkheid tot die afspraken heeft. Immers, deze afspraken zijn als een verbond tussen God en mens, zoals later de Wet ook zal gaan functioneren, de tien geboden. En zo ervaart het volk ook, de straf is niet dat God hen doodt, maar dat ze in een wereld zonder grenzen ten dode zijn opgeschreven.

 

Zondag 15 april 2018
Alternatief Genesis 4, 1-16
Johannes 21, 15-24
RK: Handelingen 3, 13-15. 17-19 en Lucas 24, 35-48
De geschiedenis van Kaïn (schepsel) en Abel (adem, lucht) stipt een aantal heel grote menselijke thema’s aan. Zo gaat het verhaal over zaken als afgunst en jaloezie, over de omgang met je naaste en met verschillen. Het conflict begint met de waardering van wat er gebeurt bij het offer dat de twee voor God brengen. Het werkwoord dat hier gebruikt wordt, is zien. God moeten we nu niet direct alziend en alwetend inkleuren. Het staat beschreven als: ‘God zag het offer van Abel (wel) en God zag het offer van Kaïn niet.’ Alsof God maar twee paar ogen heeft en niet tegelijk naar beide kanten kan kijken. En dus kiest God hier voor de zwakkere Abel. Steeds kiest God voor de partij die zijn steun het hardst kan gebruiken. Ook hier. Dus komt Kaïn automatisch op het tweede plan. De twee broers zijn wel gelijkwaardig, maar niet aan elkaar gelijk. De mens zal moeten leren omgaan met zijn verschillen, ieder mens is uniek geschapen. Maar tegelijk daarmee uitgedaagd in de erkenning voor de diversiteit van de mensen. En dat dit niet eenvoudig is, en zomaar door allerlei emoties onder spanning kan worden gezet, maakt deze geschiedenis wel duidelijk.Kaïn kan er niet mee omgaan, dat Abel deze goddelijke aandacht wel krijgt en in zijn ogen ook nog eens weinig verdient. Althans, Kaïn verdient meer aandacht dan Abel, in plaats van andersom. Kaïn heeft immers met zijn eigen handen het offer gebracht, Abel hoeft enkel de kudde te hoeden en mooi offerdier te kiezen. Evenals in Genesis 3 krijgen we zowel het verkeerde gedrag als de straf die daarop volgt gepresenteerd. De Eeuwige waarschuwt Kaïn daar zelfs nog voor. Hij ziet de donkere blik van Kaïn. En plaatst daarom de oorzaak van de afgunst ook buiten hemzelf. Als jij goed gehandeld hebt, Kaïn, dan maakt het toch niet uit hoe de ander erop gereageerd heeft. Jouw offer is toch goed in zichzelf? Maar de afgunst (één van de Katholieke hoofdzonden) leidt bij Kaïn tot moorddadige gedachten en hij ruimt Abel uit de weg. In de ruime epiloog van dit verhaal brengt de Eeuwige bij Kaïn in herinnering dat hij een broeder is van de ander. God roept Kaïn ter ver-antwoord-ing door hem naar Abel te vragen. Moet ik op hem letten dan, die herder? Dat kan hij toch als hoeder prima zelf? Naast de afgunst is er daar ook de ik-gerichtheid van Kaïn. Die straf krijgt hij ook. Hij zal dolend over de aarde gaan, nergens thuis, een eenzaam bestaan. De aard van Kaïn blijkt niet gemaakt om te kunnen leven met verschillen, blijkt niet te kunnen samenleven met de ander, die ook zijn broeder is. Kaïn is vergeten waarom Eva aan Adam geschonken werd: als een hulp en een tegenover zijn de mensen aan elkaar gegeven.

 

Zondag 22 april 2018
Alternatief Genesis 6, 1-4
Johannes 10, 11-16
RK: Handelingen 4, 8-12 en Johannes 10, 11-18
Voor wie de geschiedenis van de voorbije zondagen gelezen heeft, is het duidelijk geworden: je hebt God en er zijn mensen. Je hebt de hemel en de aarde. De mens richt zich tot God als zijn schepper. God zoekt de mens op, zoals in de tuin van Eden, om in contact te blijven, soms om diezelfde mens ter ver-antwoord-ing te roepen door hem te vragen naar zijn handelen. Tot zover was het allemaal wel te begrijpen, maar het verhaal van deze zondag hoort misschien wel tot de meest raadselachtige van onze bijbel. Hemelse wezens dalen af naar de aarde en verwekken bij de dochters van de mensen kinderen. Een verhaal dat je toch nog het meest met de Griekse of de Oosterse mythologie associeert. En zo kun je het verhaal ook het beste plaatsen, maar meteen met een kritische spits naar al die omringende volken met deze verhalen. Het volk Israël is in ballingschap bij zichzelf nagegaan waar het vandaan gekomen is. Waar komt het kwaad dat hun overkomen is (slavernij Egypte, wegvoeren in ballingschap) vandaan? De voorgaande hoofdstukken geeft daarop al antwoorden. De mensheid heeft gaandeweg haar menselijke maat verloren. Ze wilde worden als God zelf. Zij kon zich niet verzoenen met de verhoudingen zoals die in de schepping waren vastgelegd. De mens is mens, God is God. Wie zijn nu die godenzonen, waarover gesproken wordt? Dat is niet eenduidig te zeggen, omdat de meeste theologen daarover van standpunt verschillen, juist omdat het zo buiten het verstaanskader van de bijbel valt. In de bijbel worden meerdere mensen aangeduid met zoon/ zonen van God. Vaak betekent dit dan ‘behorend tot’. Zoon van god kan duiden op wezens uit de omgeving van God. Dat zulke godenzonen afdaalden past bij de verhalen uit de omringende culturen. De goddelijke en menselijke wereld raken hier verstrengeld. Dat zorgt voor dochters met goddelijke (ster)allures en voor ‘mannen van naam’, zonder dat hun namen hier klinken. In dit verhaal vervagen die verhoudingen en dat leidt tot chaos en gedrochten. In de uitleg van het verhaal draait het niet om de zaken die we maar moeilijk in de bijbel kunnen plaatsen (godenzonen, reuzen), maar om de impliciete kritiek die hierop gegeven wordt (overspoeld raken van de aarde, toegeven aan lusten en vervaging van de begrippen God en mens). De verduurzaming van de menselijke relaties is verdwenen. Mensen huwen elkaar niet vanwege kameraadschap, maar vanwege de eigen begeerte. Zo verdwijnt de basis van het mens-zijn, namelijk de aarde te onderhouden en iets voor de ander te betekenen. Leven zonder grenzen is uiteindelijk onhoudbaar.

 

Zondag 29 april 2018
Alternatief Genesis 6, 5-22
Johannes 15, 1-8
RK: Handelingen 9, 16-31 en Johannes 15, 1-8

De verhoudingen tussen God en mens, hemel en aarde zijn inmiddels zo verziekt, dat zelfs God hier uit zijn rol valt. De aanleiding van die grote vloed is dan ook, dat God terug bij af is. Het is wederom chaos. Als de mens niet God kan worden (Genesis 3), dan kan ze er wellicht nog wel mee trouwen. Met als gevolg weg reuzen en gedrochten (vers 1-4). Ineens volgt een zeer menselijke reactie op de reuzen van het vorige gedeelte (vers 1-4) gebaseerd op spijt en pijn in het hart bij God (vers 6). Deze tekst is dan ook het gedeelte dat menig kinderbijbel overslaat. Het waarom van de ark van Noach. Terwijl in veel kinderbijbels wel verteld wordt hoe de buren van Noach op zijn bootbouwacties reageren. Daar lezen we in deze tekst niets over terug. Het is een plan tussen God en Noach. God ziet de chaos die de mensen ervan maken aan, en besluit het daarbij niet te laten zitten. Alleen Noach (zijn naam is afgeleid van een woord dat ook spijt of troost kan betekenen) mag op de aarde blijven. De aarde is bedorven (vers 12) en moet gereinigd worden. En zo begint de geschiedenis van de ark. De ark wat zoiets betekent als kist, zal een drijvende doodskist [zal het] worden. Een kist die op het doodswater al het leven erin zal sparen, zoals later het mandje (hetzelfde woord!) Mozes van de dood zal redden. En zo begint God opnieuw te scheppen, door eerst de grens, het gewelf tussen hemel en aarde, weg te nemen (Genesis 1,6) zodat al het hemelwater de aardbodem weer zal bedekken. Maar het beste van de schepping, dat wordt veilig bewaard in de ark. Noach - rechtschapen als hij is - hij neemt zijn positie als schepsel wel serieus en is dus een goede basis voor God om straks de schoongewassen aarde opnieuw mee te beginnen.

 

Zondag 6 mei 2018
Alternatief Genesis 8, 1-14
Johannes 15, 9-17
RK: Handelingen 10, 25,26,34,35, 44-48 en Johannes 15, 9-17
Daar zaten ze dan: hoog (op het water) en droog: Noach met zijn gezin en zijn dierenkoppels. 150 dagen lang was de gehele aarde bedekt met water. En dan begint het eerste vers van onze tekst ook nog eens heel spannend: ‘Toen dacht God weer aan Noach’. God zou Noach toch niet zomaar vergeten? Nee, het is zoals al eerder in Genesis. Toen dacht God weer aan de mens. God roept de schepping van het mens-zijn weer in herinnering, een waagstuk. God zal ook deze dierbare mensen weer aan het aardland moeten vertrouwen. Schoongewassen land, een schone lei, een nieuwe start. Ruimte om helemaal opnieuw te beginnen. Maar ook voor God betekent dit het loslaten van deze mensen en dieren, zou het nu wel goed verlopen? God kan ze toch moeilijk in deze kist laten dobberen, dan zijn het geen mensen, dan is het geen schepping. En dus zweeft de Geest van God opnieuw over de wateren, maar nu om het water weg te blazen. Alsof er een badkuipstop onder de aarde zit, zo loopt het water weer weg en loopt de ark vast op een bergketen. Maar ja, opnieuw moet de mens de aarde gaan bewerken. Dus stuurt Noach eerst een raaf op pad. Een dolende en jagende vogel, maar deze vogel vindt niets. Het land is leeg. Dan weer een scheppingsweek later de duif. De duif nestelt zich het liefst in de nabijheid van mensen en leven, dus ook hij komt terug. Pas in de derde scheppingsweek vindt de duif een takje van een olijfboom. Er bloeit weer een nieuwe tuin op. Noach en de zijnen kunnen de aarde opnieuw gaan bewerken. Schoon gewassen land. Opgedroogd en wel, een lonkend nieuw begin.

 

Zondag 13 mei 2018
Genesis 9, 8-17
Johannes 17, 14 -26
RK: Handelingen 1, 15 – 17.20a.20c – 26 en Johannes 17, 11b – 19
Als mensen een huis kopen, tekenen ze een contract. Als je boodschappen doet, ontvang je een bon als bewijs van de spullen die je gekocht hebt. Als je wilt aantonen dat je lid bent van een fitnessclub, dan toon je een pasje. Op veel momenten laten we zien door een stuk papier of een pasje dat we een afspraak met elkaar hebben gemaakt. De bank dat ze de lening voor het huis zullen verstrekken, de winkel dat ze voor jouw geld de gekochte boodschappen geven en de sportschool dat je tegen betaling gebruik mag maken van hun apparaten. Het zijn allemaal relaties die we, soms met het gebruik van geld, met elkaar aangaan. We hebben afspraken gemaakt, contracten gesloten. Maar hoe maak je nu afspraken tussen mensen onderling zichtbaar? Hoe sluit je nu een contract tussen vriendinnen of met je ouders? Hoe kun je nu laten zien dat er sprake is van liefde? Een vorm waardoor je het verbond tussen mensen kunt laten zien, is door wat ze aan elkaar geven. Dat kan een cadeau zijn of een blijvende herinnering. Deze zondag is het ook moederdag en misschien zijn kinderen daar ook mee bezig. Iets aan hun ouders geven dat zichtbaar uitdrukking geeft aan de liefde en de zorg die er tussen hen beiden is. Dat kan iets zijn, dat lekker is, bijvoorbeeld chocola, maar vaker is het een blijvend cadeau. Een prachtig zelfgeknutseld kunstwerk dat je neerzet op een mooie plek en je bij het zien doet herinneren aan de band die er is met je kind. Een herinnering ook voor die momenten dat het lastig is in de opvoeding. Of gewoon als een kind lastig is. Zo is in het verhaal van Noach de boog in de lucht, de regenboog, de herinnering aan Gods verbond, Gods contract met zijn mensen. God zal het niet meer laten regenen zodat het tot een zondvloed komt. De regenboog is daar het symbool van. De boog verschijnt pas in de lucht als de zon door de regen heen breekt, zoals het nieuwe leven door de chaos heen breekt. Nooit meer heeft de chaos het laatste woord. Ook als we er weinig van terug zien, ook als God niet in ons midden is. Ook als de liefde weg is, ook als er andere mensen of winkels komen. Dat wat vastgelegd is, heeft waarde omdat beide partijen er toen hun naam aan verbonden hebben. En God blijft zijn naam daaraan verbinden.

 

Zondag 20 mei 2018
Genesis 11, 1-9
Handelingen 2, 1-24
RK: Handelingen 2, 1 – 11 en Johannes 15, 26 – 27 ; 16, 12 – 15
En voor de derde keer gaat het mis. Na de zondeval en de zondvloed, vallen de mensen nu van hun eigengebouwde voetstuk als ze een toren tot in de hemel willen bouwen. Een toren die hen beroemd zal maken. Deze Bijbeltekst is direct ook een kritiekpunt vanuit de ballingschap in Babel waar het volk nu verblijft. De vlakte Sinear is daar ook te lokaliseren. En het Babel van die tijd zal ook hebben aangedaan als zo’n stad met hoogbouw. Het was toen het centrum van de wereld(macht). In het vorige hoofdstuk lazen we over het geslachtsregister van Noach. Zeventig volken worden gepresenteerd, de wereldvolken, allen met hun eigen leider en taal. Maar hoe is dat dan zo gekomen, al die verschillende talen? De verklaring daarvoor gaat terug op deze geschiedenis. God heeft de volken verstrooid omdat ze niet meer samen zouden kunnen werken om op te klimmen tot God. In Genesis 11 worden de diverse talen gezien als een straf van God. Mooi om te lezen hoe God het allemaal aanziet en dan besluit af te dalen, vanuit de hemel is het project niet goed te aanschouwen. Van onderaf bezien zijn wolkenkrabbers gigantische gebouwen. Eenmaal in een vliegtuig in de lucht komen ze weer in perspectief te staan. De mensen jutten elkaar op tot een hang naar groter en hoger. Gods gang naar de aarde maakt het weer zichtbaar, zo groots en geweldig is het nog niet, vanuit een hemelse blik bezien. Deze zondag valt de lezing van Genesis 11 samen met Pinksteren. Het wonder van Pinksteren is ook het wonder van elkaar weer kunnen begrijpen en verstaan. Dit is niet alleen een kwestie van talen. Verschillende culturele achtergronden en uiteenlopende levenservaringen kunnen begrip net zo moeilijk maken. Dit wonder hebben wij mensen nodig, zowel in persoonlijke relaties als op maatschappelijk vlak of tussen volkeren. Waar echt begrijpen mogelijk wordt, is de Geest aanwezig. Het is boeiend hoe het Pinksterverhaal antwoordt op het verhaal van de menselijke verdeeldheid (Genesis 11). Begrip en gemeenschap worden werkelijkheid, maar niet door de terugkeer naar één taal. De talen, de verschillen tussen mensen worden gerespecteerd. Pinksteren overstijgt deze verschillen zonder mensen gelijk te maken. Ook dit is een kenmerk van de Geest: mensen worden in hun individualiteit erkend en tot gemeenschap geïnspireerd. En die Geest is gericht op het tot bloei brengen van de mens zonder daar zelf beroemd van te worden. De Geest verwijst altijd weer terug naar de Schepper zelf.

 

 

 

terug naar start