Zoek een verhaal bij...

Wij bieden je de mogelijkheid om zelf een sleutelverhaal of bijbelse navertelling te zoeken bij een bijbelgedeelte of onderwerp. Hiervoor kun je doorschakelen naar onze 'Concordantie'. Criterium hiervoor is: zouden wij dit lied opnemen in Bonnefooi.
Dit wordt beoordeeld door de voorzitter van Stichting Kinderdienst: Tineke van der Meer.
De verhalengegevens komen allereerst uit de kinderbijbelserie Heb je wel gehoord..., maar dat vullen we de komende tijd aan met meer recente uitgaven.
De boeken die nog bestelbaar zijn (via de winkel) hebben achter de titel een *.
Bent u niet in het bezit van het betreffende nummer of (uitverkochte) boek, dan kunnen wij u de betreffende pagina mailen, als u ons daarvoor een vergoeding wilt overmaken van 2,50 euro.

Voordat u gaat zoeken nog even de volgende tips bij zoeken op bijbelgedeelte:
> gebruik de spelwijze volgens de NBG-vertaling 1952, dus Matteüs en Daniël (met trema!)
> schrijf de delen aan de bijbelboeken vast, dus 1Koningen
> tussenbijbelboek en hoofdstuk een spatie, dus 1Koningen 10
> zoekmachine zoek op opgave, dus 1Koningen 1, geeft ook 10 t/m 19 in beeld
> dus breng als het kan een verfijning aan, dus 1Koningen 1: of fijner: 1Koningen 10:10
> soms wordt andere spelling gebruikt, probeer dat ook eens Jacob en Jakob
Veel succes en mogelijk wil je collega's, leerkrachten, ouders, etc op deze Concordantie attenderen.

Concordantie

Verhalenboeken in de kast
Voor het samenstellen van de concordantie werden de volgende verhalenboeken gebruikt:
Heb je wel gehoord...*, tiendelige kinderbijbelserie, Bette en Mies Westera, Narratio, Gorinchem
Bonnefooi*, jaargang 7, 8 en 9

 

terug naar start