Welkom, wij zijn ...

wie vormen de Stichting Kinderdienst?

uitgeverij NARRATIO en de Westhill-vereniging hebben samen de stichting Kinderdienst opgericht, om hiermee materiaal te blijven bieden aan nevendiensten en kinderwoorddiensten. Dit initiatief is ontstaan nadat Samen op Weg Jeugdwerk uit financiele en personele overwegingen besloot niet langer te kunnen meewerken aan het tijdschrift Bonnefooi. NARRATIO en Westhill zetten dit voort vanuit de opvatting dat leiding en kinderen gebaat bij keuzemogelijkheden in werkmateriaal van de kindernevendiensten en kinderwoorddiensten. Misschien dat zich op termijn nog andere organisaties bij ons aansluiten die op dit of aanverwante kerkelijke of educatieve terreinen werkzaam zijn.

Omdat niet alleen de keuzevrijheid, maar ook de portemonnee telt - want niet iedere kerk of parochie zit ruim in het geld om dure abonnementen te kunnen betalen - werken wij met veel vrijwilligsters en low budget.

Vanaf zomer 2017 heeft ook Bonnefooi gekozen voor een 'groene', duurzame productie en verschijnt dus nog uitsluitend digitaal als PDF. Deze wordt naar iedere abonnee toe gemaild voor gebruik uitsluitend in de eigen wijkgemeente of parochie, maar mag daarbinnen wel vrij verspreid worden onder alle medewerk(st)ers van kindernevendienst dan wel kinderwoorddienst inclusief de predikant/pastor/voorganger. Ook de werkbladen worden op een gebruiksvriendelijke wijze digitaal verzonden naar het opgegeven adres hiervoor. Hierbij kunnen ook aanvullende suggesties en verwerkingen zijn bijgesloten.

wat valt er te verwachten?
Jaarlijks verschijnen er drie digitale werkboeken te weten:
1. Advent , Kerstmis, Epifanie
2. Aswoensdag tot Pinksteren
3. Zomertijd (met Overstapdienst) en Herfstweken (met de seizoenstart)
Ondanks deze en nog veel meer extra's zal de prijs bescheiden blijven, namelijk 47,50
Voor een los digitaal nummer betaald u 25,00

Algemene LeveringsVoorwaarden (A.L.V.):
Een zeer voordelig vervolgabonnement voor andere kinderdienstleiding of de predikant/voorganger kan uitsluitend als zodanig worden geregistreerd, als hieraan een reeds bestaand betaaladres wordt gekoppeld. Het ontvangadres kan wel afwijken van de andere abonnementen.
Een abonnement kan op ieder moment ingaan en wordt dan voor het betreffende deel in rekening gebracht eventueel onder restitutie van vervolg-prijsverschillen.Nazending van reeds verschenen nummers zal plaatsvinden tegen de losse nummerprijs +portokosten.
Het abonnement betreft altijd een hele jaargang van drie digitale werkboeken, van september tot en met september van het daaropvolgende jaar. Waarbij de administratieve stakingsdatum ligt op uiterlijk 1 augustus van ieder jaar.
Bij tussentijdse stakingen worden de reeds verzonden nummers van het abonnement tegen de losse nummerprijs in rekening gebracht.
Aan u als abonnee om dan zelf uit te rekenen welke opzeggingswijze voor u het meest aantrekkelijk is.

Website kinderdienst.nl geeft informatie voor vrijwilligsters en leiding van kindernevendienst en kinderwoorddienst! Via de website kun je je ook opgeven voor de gratis mailnieuwsbrief. Dat is trouwens toch een prima service, want hiermee krijgt u automatisch bericht als er iets nieuws op de website is bijgekomen. Vooral handig wanneer er plotseling iets gebeurt waar je als kinderdienst op in wil spelen.

Wilt u contact met ons, dat kan via email of telefonisch 0183 62 81 88, daar is het secretariaat gehuisvest en ook de abonnementen administratie en de verkoop van boeken, boekjes, kalenders, posters, etcetera.

terug naar start