Actueel 

 

Waarom Bonnefooi?  pdf

Nog niet eerder/recent met Bonnefooi gewerkt in kindernevendiest of kinderwoorddienst? Vraag ter kennismaking de zomerzondagen van o.a. juli aan: info@kinderdienst.nl

Lessuggestie en kleurplaten
bij Dood-gewoon van Bette Westera zijn te downloaden op:

http://www.gottmer.nl/kinderboeken/blog/lessuggesties-en-kleurplaten-voor-doodgewoon

 

Meewerken in ons team?

Creatief talent met een antenne voor kinderen in onze leeftijdsgroepen zijn bij ons welkom om mee te bouwen aan ons materiaal.
Theologen met een passie voor kind-herkenbare uitwerking van het leesrooster als basis voor de redactie en medewerkers, kunnen mogelijk een bijdrage leveren aan de theologische toelichtingen...
Schrijfsters en schrijvers van verhalen en/of creatieve verwerkingen kunnen hun vaardigheden inzetten bij de uitwerking van het materiaal voor de leeftijdsgroep van hun voorkeur...
Ben je een man of vrouw met redactionele ervaring in het corrigeren van teksten en gebruik van Bonnefooi in de praktijk, dan is wellicht een plaats in onze redactie een uitdaging?
Wij komen normaliter per nummer een keer bijeen om te brainstormen voor de grote lijnen op basis van de aangereikte theologische toelichtingen en vaak nog een keer in kleinere samenstelling bij de uitwerking van speciale projecten. Hiervoor is tot nu toe Utrecht de centrale locatie.
Mederwerking aan Bonnefooi geschiedt op basis van vrijwilligersvergoeding bij deze ANBI-geregistreerde organisatie.

Belangstelling? Stuur een mail met persoonlijke gegevens en voorkeur naar info@kinderdienst.nl en je hoort van ons!

 

 

Bonnefooi jaargang 22 nr. 3

Vanaf zomer 2017 heeft ook Bonnefooi gekozen voor een 'groene', duurzame productie en verschijnt dus nog uitsluitend digitaal als PDF. Deze wordt naar iedere abonnee toe gemaild voor gebruik uitsluitend in de eigen wijkgemeente of parochie, maar mag daarbinnen wel vrij verspreid worden onder alle medewerk(st)ers van kindernevendienst dan wel kinderwoorddienst inclusief de predikant/pastor/voorganger. Ook de werkbladen worden op een gebruiksvriendelijke wijze digitaal verzonden naar het opgegeven adres hiervoor. Hierbij kunnen ook aanvullende suggesties en verwerkingen zijn bijgesloten.Het bijbelverhaal en het kind zijn de twee kernen waar alles om draait. De bijbel is geen boek voor jonge kinderen en daar houden wij rekening mee. Het zijn ervaringsverhalen van een volk van duizenden jaren geleden en van mensen uit een ver land met hun God. Maar wonderlijk genoeg zijn deze ervaringen nog steeds actueel. Ook in onze tijd ervaren we deze God als onze God door de verhalen heen.

De jongste kinderen (3/5) mogen ervaren dat ze er mogen zijn. Ze mogen zich veilig voelen en het leuk met elkaar hebben in de kinderdienst. Bij die kinderen gaat het in eerste instantie nog niet om kennis van de bijbelverhalen.

de 6/9 jarigen horen al meer bijbelverhalen, maar ook hier zijn daarnaast vaak sleutelverhalen die de bijbelverhalen 'naar de eigen belevingswereld' vertalen. Sleutelverhalen sluiten ook aan hij het thema van de zondag.

De oudste kinderen (10/12) gaan weer op een andere, verdiepende, manier met de bijbelverhalen aan de slag. Zij zullen actiever bij de bijbelverhalen betrokken worden door ze bijvoorbeeld zelf uit de bijbel te laten lezen en er met elkaar over na te denken.

 

 

Genoemde prijzen zijn exclusief verzendkosten (2,50)

 

 

 

 

 

Voor parochies in Nederland en Vlaanderen, die graag een jaarboek hebben met alleen vertel-, lees- en creatiefmateriaal rond de evangelielezing van de zondag is er In kindertaal verteld per A-B- en C-jaar (zie voorbeeld) onder redactie van Anneke van Wijngaarden. Bestellen via de winkel!  

 De Concordantie voor liedjes en verhalen is actief. Bekijk het resultaat en hoe het werkt.

Vragen, suggesties? redactie,
Nieuwsbrief voor BasisOnderwijs
downloaden,
bestellingen?
aanbiedingen?
opgeven voor emailnieuwsbrief
info@kinderdienst.nl

Wilt u contact met ons, dat kan via email of telefonisch 0183 62 81 88, daar is het secretariaat gehuisvest en ook de abonnementenadministratie en de verkoop van boeken, boekjes, kalenders, posters, et cetera.

Wilt u een PDF-bestand downloaden om te lezen of printen, maar u heeft het benodigde programma Acrobat Reader niet? Gratis downloaden, druk dan hier.

terug naar start